Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Zápočet jednostranný dle § 1982 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.1
Vzor s výkladem - Zápočet jednostranný dle § 1982 NOZ

Vzor s výkladem - Zápočet jednostranný podle § 1982 NOZ

 

Josef Motyčka

Koukolova 17

Praha 4

 

 

V Praze dne ....................

 

 

Jednostranné započtení pohledávky

 

 

Vážený pane Motyčko,

 

 

naše společnost vůči Vám registruje pohledávku ve výši 50.000 Kč jako doplatek ceny díla za klempířské práce, které jsme prováděli na ....................z titulu náhrady škody ve výši 30.000 Kč za zničenou fasádu, kterou jsme na rodinném domku poškodili v rámci provádění výše uvedených klempířských prací.

 

V souladu s § 1982 zákona č. 89/1992 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Vám tímto oznamuji, že započítávám naši pohledávku z titulu práva na doplatek

Dokument je součástí sekce pro předplatitele. Celý text tohoto dokumentu si můžete také jednorázově stáhnout z našeho portálu Vzorovedokumenty.cz.
+ 420 222 539 333 info@infoportal.cz