dnes je 23.9.2020

Input:

Vzor - Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti - peněžitý vklad

16.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.4
Vzor – Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti – peněžitý vklad

JUDr. Markéta Káninská

Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti

Já, níže podepsaný

Jan Dvořák

narozen 12. dubna 1984

bytem Vorlova 18, Beroun,

coby společník obchodní společnosti Dvořák & partners – modelingová agentura, s. r. o., IČO 12345677, se sídlem Hořejší nábřeží 786/21, Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 11111 (dále jen „společnost”), tímto

prohlašuji,

že v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 17. 2. 2021, které bylo osvědčeno notářským zápisem NZ 125/2021, N 132/2021, sepsaným Mgr. Adamem Novotným, notářem se sídlem v Praze, a dále v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, přebírám vkladovou povinnost ke zvýšení svého dosavadního vkladu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) o částku 900 000 Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) na novou výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to peněžitým vkladem.

Základní kapitál společnosti ve výši 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) se