dnes je 19.6.2024

Input:

Vzor - Plná moc pro zastoupení při zakládání s. r. o.

17.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.4
Vzor – Plná moc pro zastoupení při zakládání s. r. o.

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Plná moc

Roman Mráz

r. č. 550213/0328

bytem V Koutech 333, Rudná u Prahy, PSČ 252 19

a

Ivo Karlík

r. č. 650415/0272

bytem Vysoká 2074/4, Praha 5, PSČ 150 00

tímto každý samostatně zplnomocňují

Mgr. Pavlu Kalenskou

r. č. 725522/2576

bytem Kounická 593, Vrané nad Vltavou,

aby zastupovala Zmocnitele při všech jednáních souvisejících se založením společností s ručením omezeným, a zejména (nikoliv výlučně), aby v zastoupení Zmocnitelů jako zakladatelů společnosti s ručením omezením učinila zakladatelské jednání směřující k založení společnosti s ručením omezeným podle českého práva s níže uvedenými parametry:

  • Zmocnitelé budou zakladatelem a společníkem společnosti, každý bude vlastnit podíl o velikosti 50 %, jemuž bude odpovídat vklad do základního kapitálu ve výši 100 000 Kč,

  • společnost bude založena na dobu neurčitou,

  • obchodní firma společnosti bude znít: Alfa, s. r. o.,

  • sídlo společnosti bude umístěno v obci Praha,

  • předmětem činnosti společnosti bude pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,

Nahrávám...
Nahrávám...