dnes je 13.6.2024

Input:

Vymezení zaměstnaneckých benefitů a jejich zásady

19.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.10.1
Vymezení zaměstnaneckých benefitů a jejich zásady

Ing. Ivan Macháček

Samotné slovo benefit představuje výhodu, přínos nebo určitý prospěch. Za zaměstnanecký benefit je pak považováno plnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci nad rámec odměny za práci, které je pro zaměstnance výhodné, resp. přináší nějaký využitelný přínos či prospěch do jeho osobní sféry. V tomto kontextu je třeba od zaměstnaneckého benefitu odlišovat plnění zaměstnavatele, která jsou sice "konzumována" zaměstnancem v souvislosti s výkonem závislé činnosti, ale převažuje u nich zájem zaměstnavatele v důsledku přímé vazby na uskutečnění potřebného či efektivního výkonu práce, a tedy zajištění pracovních podmínek. S účinností od 1. 1. 2024 došlo novelou zákona o daních z příjmů obsaženou v zákonu č. 349/2023 Sb. k určitým změnám v pojetí daňového řešení těchto benefitů u zaměstnance (podmínky pro osvobození poskytovaných benefitů od daně z příjmů ze závislé činnosti) a rovněž u zaměstnavatele. Generální finanční ředitelství rovněž vydalo Metodickou informaci ke zdaňování benefitů a jejich plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024, z níž rovněž budeme v následujícím textu vycházet.

Mezi benefity poskytované zaměstnavatelem jeho zaměstnancům patří:

 • příspěvky na stravování, zejména formou poskytování stravenek nebo formou stravenkového paušálu,

 • příspěvky na odborný rozvoj zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace),

 • příspěvky na tuzemskou a zahraniční rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků,

 • příspěvky na sportovní a kulturní vyžití zaměstnance,

 • příspěvky na daňově podporované produkty spoření na stáří (penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění, soukromé životní pojištění, dlouhodobý investiční produkt – DIP),

 • příspěvky na masážní, rehabilitační a posilovací služby,

 • příspěvky na zboží a služby zdravotního charakteru,

 • zvýhodněné zápůjčky zaměstnancům,

 • prodej výrobků nebo služeb firmy za cenu nižší, než je cena obvyklá (tržní),

 • poskytování nealkoholických nápojů a občerstvení na pracovišti,

 • bezplatné poskytování služebního auta i pro soukromé účely (manažerské auto),

 • zajišťování nebo hrazení dopravy do zaměstnání a ze zaměstnání,

 • poskytnutí bezplatného přechodného ubytování,

 • opční akciové programy pro manažery, poskytování akcií společnosti zaměstnancům za zvýhodněných cenových podmínek,

 • zřizování firemních školek,

 • umožnění práce z domova, resp. zvláštní úprava pracovní doby,

 • nadstandardní lékařská péče apod.

V žebříčku současných zaměstnaneckých benefitů se do popředí dostávají:

 • příspěvky související s prací na dálku (práce z domova – home office),

 • benefity související s péčí o zdraví,

 • příspěvky na penzijní a soukromé pojištění, nově DIP,

 • poskytování stravenek a stravenkového paušálu.

K žádaným benefitům patří i nadále bezplatné poskytování služebního auta i pro soukromé účely (manažerské auto) a zvýhodněné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům. K oblíbeným benefitům v současné době patří rovněž poskytování tzv. sick days, poskytování poukazů Flexi pass a platebních karet Flexi pass Card.

Mezi zaměstnanecké benefity lze zahrnovat i další výhody poskytované zaměstnavatelem, které umožňuje zákoník práce, jako jsou např. nadstandardní délka dovolené, vyšší výše odstupného při rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem, volno pro zařizování soukromých potřeb zaměstnance, zavedení pružného rozvržení pracovní doby, zavedení konta pracovní doby, příplatek k výši nemocenských dávek do výše běžné mzdy zaměstnance, poskytování nadlimitní výše stravného při tuzemských pracovních cestách a nadlimitní výše stravného a kapesného při zahraničních pracovních cestách apod.

V současné době vznikají s ohledem na trh práce a na ekonomickou situaci nové moderní benefity, které buď nahrazují nebo doplňují výše uvedené benefity. Jde například o následující benefity:

 • benefity na sdílené služby – poukázky na objednávková jídla od různých rozvážkových platforem,

 • benefity sdílené na zdraví zaměstnance – různé služby fyzioterapeuta, vyrovnání se se stresem, spánková hygiena, poukázky k využití v lékárně,

 • benefity motivované úsporou času i peněz – asistent vyřizuje za zaměstnance komunikaci s úřady, příspěvky na pojištění domácích mazlíčků atd.

Zaměstnanecké benefity může zaměstnavatel poskytovat z různých zdrojů:

 • na vrub daňově uznatelných výdajů (nákladů),

 • na vrub nedaňově uznatelných výdajů (nákladů),

 • ze sociálního nebo obdobného fondu tvořeného ze zisku po jeho zdanění,

 • ze zisku po jeho zdanění.

Poskytované zaměstnanecké benefity mohou být:

 • osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti na straně zaměstnance,

 • podléhající zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti na straně zaměstnance,

 • zahrnované do daňových výdajů (nákladů) na straně zaměstnavatele,

 • zahrnované do nedaňových výdajů (nákladů) na straně zaměstnavatele,

 • nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet pojistného na sociální pojištění a na zdravotní pojištění,

 • zahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet pojistného na sociální pojištění a na zdravotní pojištění.

Za optimální lze považovat

Nahrávám...
Nahrávám...