dnes je 8.8.2022

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zemědělství, lesnictví, rybářství

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Programy Ministerstva zemědělství (MZe), Národní dotace

  • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/
  • Dílčí programy

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

Zaměření dotačního titulu: Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program na podporu restrukturalizace ovocných sadů, jehož účelem je nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.

Finanční alokace výzvy (podpora):

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

  • Výše dotace:
  • Sazba do 240 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 800 ks/ha).
  • Sazba do 120 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 400 ks/ha).
  • Sazba do 60 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou drobného ovoce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednoho druhu (minimální počet sazenic 3 000 ks/ha).

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
  • podpora je v souladu s čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

Termín: Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 začíná 1. 10. 2021 a končí 30. 9. 2022.

Prevence před povodněmi

Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem. Program 129 360 je rozdělen na tři podprogramy: 129 363 „Podpora projektové dokumentace“, 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“, 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“. Dotace na zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem dle směrnice 2007/60/ES realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik.

Míra podpory:

  • a) Program 129 363 - maximální výše celkových způsobilých
Nahrávám...
Nahrávám...