dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 92/2003 SbNU, sv.30, K placení soudního poplatku ve správním soudnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 30, nález č. 92

IV. ÚS 647/02

K placení soudního poplatku ve správním soudnictví

Podle § 49 odst. 1 občanského soudního řádu má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci. V případech, kdy účastník má v řízení něco vykonat, doručuje se písemnost nejen zástupci, ale i jemu. Nedošlo-li tedy v projednávané věci k doručení napadeného usnesení také zástupci účastníka a je-li toto zásadní opomenutí soudu spojeno s tím, že následně došlo k zastavení řízení, nemůže být žádných pochyb o tom, že tímto postupem došlo k porušení účastníkových ústavně zaručených práv zakotvených v čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Nálezy Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2000 sp. zn. IV. ÚS 238/99 a ze dne 11. 6. 2002 sp. zn. II. ÚS 118/02 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 17, nález č. 10; svazek 26, nález č. 72) se sice týkají situace, kdy výzva k zaplacení soudního poplatku byla doručena pouze právnímu zástupci účastníka, z obou nálezů však jednoznačně plyne, že, jde-li o výzvu k zaplacení soudního poplatku, je třeba ji doručit i zástupci účastníka i v případě, že účastník má v řízení osobně něco vykonat („nejen zástupci, ale i jemu“).

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 16. června 2003 sp. zn. IV. ÚS 647/02 ve věci ústavní stížnosti J. B. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 10. 7. 2002 sp. zn. 30 Ca 86/2002, jímž bylo z důvodu nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě zastaveno řízení o stěžovatelově správní žalobě.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 7. 2002 č. j. 30 Ca 86/2002-15 se zrušuje.

Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti napadenému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové stěžovatel uvádí, že tímto rozhodnutím došlo k porušení jeho základních ústavně zaručených práv zakotvených v čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), a to konkrétně tím, že výzva k zaplacení soudního poplatku byla zaslána pouze stěžovateli, nikoli však také jeho právnímu zástupci.

Krajský soud v Hradci Králové odkázal ve svém přípise ze dne 29. 5. 2003 na odůvodnění napadeného usnesení.

Vedlejší

Nahrávám...
Nahrávám...