dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 71/2000 SbNU, sv.18, K podobnosti restitučních důvodů podle § 6 odst. 1 písm. j) zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a § 6 odst. 1 písm. n) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 18, nález č. 71

IV. ÚS 8/2000

K podobnosti restitučních důvodů podle § 6 odst. 1 písm. j) zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a § 6 odst. 1 písm. n) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

V nálezu z 10. 6. 1999 sp. zn. IV. ÚS 126/97 uvedl Ústavní soud v souvislosti s posuzováním restitučního titulu podle § 6 odst. 1 písm. j) zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, kterému zcela koresponduje § 6 odst. 1 písm. n) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, že pro uznání, eventuálně vyloučení tohoto restitučního titulu je mimo jiné právně významné i zjištění, zda eventuálně vyplacená náhrada byla náhradou skutečně odpovídající tehdejším cenovým předpisům. Jinými slovy, za náhradu podle uvedeného restitučního titulu by neměla být považována jakákoli vyplacená náhrada, nýbrž jen taková, kterou je možno považovat za odpovídající předpisům platným v době vyvlastnění.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 22. května 2000 sp. zn. IV. ÚS 8/2000 ve věci ústavní stížnosti L. N. a Mgr. J. P. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 30. 9. 1999 sp. zn. 38 Ca 25/99 a rozhodnutí Magistrátu města Plzně, okresního pozemkového úřadu, z 15. 12. 1998 č. j. PÚ/344/98 o návrhu na restituci zemědělského majetku.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 1999 č. j. 38 Ca 25/99-29 a rozhodnutí Magistrátu města Plzně, okresního pozemkového úřadu, ze dne 15. 12. 1998 č. j. PÚ/344/98 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti uvedeným rozhodnutím Městského soudu v Praze a Magistrátu města Plzně, okresního pozemkového úřadu, stěžovatelky uvádějí, že jimi bylo porušeno jejich ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Vyplacením náhrady za vyvlastnění podle § 6 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, se totiž rozumí vyplacení celé náhrady, takže pokud náhrada je vyplacena jen zčásti, je dán restituční důvod podle § 6 odst. 1 písm. n) zákona č. 229/1991 Sb. K tomu, aby bylo zjištěno, zda tento restituční titul je prokázán, je třeba provést příslušné dokazování, to však provedeno nebylo. Z těchto důvodů domáhají se stěžovatelky zrušení napadených rozhodnutí.

Městský soud v Praze ve svém vyjádření uvedl, že za vyvlastněné nemovitosti byla původním vlastníkům vyplacena určená náhrada, a že proto není dán restituční titul podle § 6 odst. 1 písm. n) zákona č. 229/1991 Sb. Námitce stěžovatelek, že náhrada nebyla stanovena podle tehdy platného předpisu, nebylo

Nahrávám...
Nahrávám...