dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 4/2002 SbNU, sv.25, K placení daně z nemovitostíK ukládání penále za prodlení s placením daně z nemovitostí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 25, nález č. 4

IV. ÚS 311/99

K placení daně z nemovitostí
K ukládání penále za prodlení s placením daně z nemovitostí

Pokud nebyla povinnost uhradit případný daňový nedoplatek na dani z nemovitosti založena pravomocným rozhodnutím o uložení takové povinnosti novému vlastníkovi nemovitosti, nelze po něm požadovat ani uhrazení daňového penále.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 9. ledna 2002 sp. zn. IV. ÚS 311/99 ve věci ústavní stížnosti JUDr. P. L. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 24. 3. 1999 sp. zn. 10 Ca 10/99, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích z 22. 12. 1998 č. j. 5456/150/1998 o zamítnutí stěžovatelova odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Pacově z 9. 9. 1998 č. j. 17228/98/094971/5948, platebnímu výměru na daňové penále za daň z nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 10/99 ze dne 24. 3. 1999, rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích č. j. 5456/150/1998 ze dne 22. 12. 1998 a rozhodnutí Finančního úřadu v Pacově č. j. 17228/98/094971/5948 ze dne 9. 9. 1998 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností domáhá s odvoláním na porušení čl. 4 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 1, čl. 11 odst. 5, čl. 36 odst. 1 a 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 24. 3. 1999 sp. zn. 10 Ca 10/99, rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích z 22. 12. 1998 č. j. 5456/150/1998 a rozhodnutí Finančního úřadu v Pacově z 9. 9. 1998 č. j. 17228/98/094971/5948.

V ústavní stížnosti stěžovatel uvádí, že rozhodnutím Finančního ředitelství v Českých Budějovicích č. j. 5456/150/1998 ze dne 22. 12. 1998 bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Pacově ze dne 9. 9. 1998 č. j. 17228/98/094971/5948, platebnímu výměru č. 980000682 na daňové penále za daň z nemovitostí za zdaňovací období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1994, podle něhož je stěžovatel povinen zaplatit penále ve výši 2 380 Kč, a to s odůvodněním, že podle § 13b zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, (dále též „zákon o dani z nemovitostí“) přecházejí na nového vlastníka i daňové nedoplatky předchozích vlastníků, přičemž stěžovatel za uvedené období uhradil své daňové povinnosti opožděně. Jeho žalobu, jíž se domáhal přezkoumání rozhodnutí finančního ředitelství, Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem sp. zn. 10 Ca 10/99 ze dne 24. 3. 1999 zamítl s odůvodněním, že penále se váže k nemovitosti, jejímž je vlastníkem, a na stěžovatele přešla ze zákona povinnost toto penále zaplatit.

Nesprávnost vydaných rozhodnutí stěžovatel spatřuje zejména v tom, že nový vlastník nemovitosti je povinen zaplatit penále za to, že včas nezaplatil daň z nemovitosti, o které nevěděl, že existuje. Nesouhlasí přitom s výkladem § 13b zákona o dani z nemovitostí učiněným finančními orgány a

Nahrávám...
Nahrávám...