dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 108/1999 SbNU, sv.15, K právu občanů podílet se na správě veřejných věcíK odvolání zástupce pojištěnců z funkce člena Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 15, nález č. 108

IV. ÚS 255/99

K právu občanů podílet se na správě veřejných věcí
K odvolání zástupce pojištěnců z funkce člena Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

Podle § 20 odst. 1 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, Správní rada Ústřední pojišťovny rozhoduje o důležitých věcech, které souvisí s činností Ústřední pojišťovny, a předkládá výroční zprávu o činnosti Pojišťovny sboru zástupců. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení Správní radu tvoří 10 členů - zástupců státu, 10 členů - zástupců pojištěnců a 10 členů - zástupců zaměstnavatelů. Jak je uvedeno v odstavci 6 tohoto ustanovení, zástupce pojištěnců do Správní rady volí Poslanecká sněmovna Parlamentu. Funkční období člena orgánu Pojišťovny činí 4 roky. Zástupce státu ve Správní radě Pojišťovny lze z funkce odvolat (§ 20 odst. 5) i před uplynutím funkčního období (§ 18 odst. 4 uvedeného zákona). Jestliže tedy funkční období člena orgánu Pojišťovny, tedy i zástupce pojištěnců, činí 4 roky, potom v právním a demokratickém státě by mělo být považováno za samozřejmé, že tato zákonná délka funkčního období bude respektována, a to v prvé řadě tím, kdo ji zákonodárnou cestou stanovil. V tomto směru je tedy usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 2. 4. 1999 č. 242, které zákonnou délku funkčního období nerespektovalo, v rozporu s čl. 1 Ústavy České republiky, kterážto skutečnost se ukazuje v jasném světle zejména komparací první věty odstavce 4 § 18 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovící funkční období člena orgánu pojišťovny na dobu 4 let, a druhé věty tohoto ustanovení, umožňující odvolání z funkce i před uplynutím funkčního období pouze v případě zástupce státu ve Správní radě Pojišťovny.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 3. srpna 1999 sp. zn. IV. ÚS 255/99 ve věci ústavní stížnosti Ing. J. V. proti usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 2. 4. 1999 č. 242, jímž bylo ze Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny odvoláno 9 zástupců pojištěnců a 2 jejich náhradníci a nově zvoleno 9 zástupců pojištěnců a 3 jejich náhradníci.

I. Výrok

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 2. 4. 1999 č. 242 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky stěžovatel uvádí, že byl zvolen do Správní rady Ústřední pojišťovny jako zástupce pojištěnců usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 2. 4. 1997, tedy již po přijetí zákona č. 149/1996 Sb., novelizujícího zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, stanovením funkčního období člena orgánu Pojišťovny na dobu čtyř roků (§ 18 odst. 4). Přesto však stěžovatel byl napadeným usnesením ze dne 2. 4. 1999 z uvedené funkce odvolán. Toto stěžovatelovo odvolání je v rozporu nejen s § 18 odst. 4 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale i s čl. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), jakož i čl. 21 odst. 1 a 4

Nahrávám...
Nahrávám...