dnes je 2.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2091

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.2.2.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2091

JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

[Účinky odeslání věci, označení věci při odeslání]

K odst. 1

Komentované ustanovení navazuje na § 2090 a stanoví další povinnost prodávajícího, jejíž splnění je nutné k tomu, aby nastaly účinky odevzdání věci kupujícímu již jejím předáním prvnímu dopravci. Konkrétně prodávající má označit věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Jedná se o individualizaci zásilky pro kupujícího. To znamená, že označení bude v první řadě obsahovat identifikaci kupujícího a adresu kupujícího. Obdobné údaje by měly obsahovat i dopravní doklady.

K odst. 2

Pokud prodávající neoznačil věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího, k odevzdání věci kupujícímu dojde, až když mu bude věc předána dopravcem. To znamená, že po dobu přepravy věci nese nebezpečí škody na věci prodávající.

Prodávající však může dodatečně, a to bez zbytečného

Nahrávám...
Nahrávám...