dnes je 19.5.2019
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 193

25.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.14.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 193

JUDr. Vladimíra Knoblochová

[Nabytí působnosti statutárního orgánu likvidátorem]

Likvidátor nabývá po svém jmenování do funkce působnost statutárního orgánu. To znamená, že likvidátor může zastupovat právnickou osobu ve všech jejích záležitostech. Při svém jednání je ale omezen § 188, který zakazuje všem osobám (tedy nejenom statutárnímu orgánu), aby za společnost jednaly mimo rozsah jednání stanovený § 196.

Podle § 196 platí, že činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace. Účel likvidace je pak uveden v § 187 odst. 1, podle kterého je účelem likvidace vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační podstaty), vyrovnat dluhy věřitelů a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem), podle zákona.

Dosavadní statutární orgán právnické osoby existuje i nadále, nicméně jeho působnost je omezena na minimum.

Za řádný výkon funkce odpovídá likvidátor stejně jako člen statutárního orgánu. Podle § 159, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ačkoliv to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro