dnes je 27.3.2019
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 192

25.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.14.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 192

JUDr. Vladimíra Knoblochová

[Poskytnutí součinnosti likvidátorovi]

V případě, že likvidátora jmenuje soud, jsou mu třetí osoby povinny poskytnout součinnost ve stejném rozsahu, v jakém jsou ji povinny poskytnout insolvenčnímu správci. Rozsah takové povinné součinnosti je stanoven v § 43 a § 44 IZ. Mezi subjekty povinné poskytnout likvidátorovi součinnost patří jak orgány veřejné správy, tak soukromé subjekty. Patří sem např. katastrální úřady, finanční úřady, notáři, soudní exekutoři, osoby vedoucí evidenci cenných papírů, banky, spořitelní a úvěrová družstva apod. Způsob, jakým součinnost mají poskytnout, je upraven v § 44 IZ.

Součinnost se poskytuje zejména tak, že:

  1. osoby vedoucí evidenci cenných papírů sdělí likvidátorovi údaje o tam evidovaných cenných papírech, které náležejí do majetku likvidované právnické osoby,
  2. banky, spořitelní a úvěrní družstva a pobočky zahraničních bank sdělí likvidátorovi čísla účtů likvidované právnické osoby, informují jej o stavech těchto účtů a pohybech peněžních prostředků na