dnes je 19.5.2019
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 189

25.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.14.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 189

JUDr. Vladimíra Knoblochová

[Likvidátor]

Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán společnosti likvidátora. Likvidátorem se přitom může stát pouze osoba, která je způsobilá být členem statutárního orgánu (viz níže). Likvidátor společnosti se své funkce ujímá okamžikem svého jmenování, respektive okamžikem vstupu společnosti do likvidace. Zápis osoby likvidátora do obchodního rejstříku má pouze deklaratorní charakter.

Likvidátor je volená funkce a způsob jeho povolání do funkce závisí na právní formě právnické osoby a odpovídající právní úpravě. Např. u společnosti s ručením omezeným náleží volba a odvolání likvidátora do působnosti statutárního orgánu (jednatele), do působnosti valné hromady to náleží pouze v případě, že tak určí společenská smlouva. U akciové společnosti to platí obdobně.

Likvidátor odpovídá za řádný výkon své funkce stejným způsobem jako člen statutárního orgánu. Přestože podle § 193 nabývá likvidátor působnosti statutárního orgánu, nestává se svým jmenováním do funkce statutárním orgánem ani statutární orgán nenahrazuje. Likvidátor může zastupovat společnost ve všech jejích záležitostech, ovšem pouze v rozsahu podle § 188 a § 196.

Funkci likvidátora může vykonávat jedna osoba, ale také několik osob najednou. V případě, že je k likvidaci společnosti povoláno několik likvidátorů, tvoří automaticky kolektivní orgán (§ 190).

Funkce likvidátora právnické osoby může vzniknout dvěma způsoby. Podle prvního způsobu jej povolá do funkce příslušný orgán, a to při vstupu právnické osoby do likvidace. Druhým způsobem je jmenování likvidátora soudem. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah veřejné moci