dnes je 5.3.2021

Input:

Jednatel a zaměstnanecké benefity

20.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.3
Jednatel a zaměstnanecké benefity

Ing. Zdeněk Morávek

Vzhledem k tomu, že jednatel se v souladu s § 6 odst. 2 ZDP považuje za zaměstnance, mělo by pro jednatele platit to, co ZDP upravuje i pro ostatní zaměstnance. Problém nenastává, pokud jednatel za svou funkci pobírá odměnu, pak pro něj platí stejná pravidla v oblasti poskytování cestovních náhrad, příjmů osvobozených od daně podle § 6 odst. 9 ZDP a dalších případných benefitů, jako je tomu u ostatních zaměstnanců.

S. r. o. poskytuje svému jednateli příspěvek na stravování. Je možné u jednatele tento příspěvek považovat za příjem osvobozený od daně?

Z ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) ZDP vyplývá, že od daně je osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. Vzhledem k tomu, že jednatel je považován pro účely ZDP za zaměstnance, potom při splnění ostatních podmínek, zejména nepeněžního plnění, bude hodnota stravování považována za příjem osvobozený od daně.

Častým problémem řešeným v praxi je pak možnost poskytování zaměstnaneckých benefitů a dalších výhod jednateli za předpokladu, že nepobírá odměnu za svou činnost a nemá tedy příjmy ze závislé činnosti. V takovém případě může nastat problém u náhrad cestovních výdajů, které nejsou v souladu s § 6 odst. 7 písm. a) ZDP předmětem daně. Ovšem od roku 2014 je úprava taková, že předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé

Nahrávám...
Nahrávám...