dnes je 22.10.2020

Input:

Identifikační číslo (IČO) a základní registr osob

15.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.5 Identifikační číslo (IČO) a základní registr osob

Mgr. Pavla Krejčí

Identifikační číslo slouží k jednoznačné identifikaci ekonomického subjektu. Zákon č. 111/2009, o základních registrech, používá pro identifikační číslo zákonnou zkratku IČO.

Přidělení IČO

IČO obdrží akciová společnost při svém vzniku přímo od obchodního rejstříku a slouží jako její základní identifikátor, pod kterým je možno společnost vyhledat v registru osob. IČO tedy akciové společnosti nepřiděluje živnostenský úřad při vydání živnostenského oprávnění před vznikem společnosti, ale je jí přiděleno usnesením rejstříkového soudu, kterým rejstříkový soud rozhodne o zápisu nové akciové společnosti do obchodního rejstříku.

Základní registr

Základní registr osob je součástí základních registrů a jeho správcem je Český statistický úřad. Jeho činnost byla spuštěna ke dni 1. 7. 2012. V základním registru osob jsou evidovány všechny právnické osoby, organizační složky právnických osob, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a organizační složky těchto osob a další orgány a organizace (např. organizační složky státu).

Údaje a vazby v základním registru osob mají referenční charakter, jsou tedy v daný okamžik aktuální, platné a jednotné pro použití v agendách státní správy, bez nutnosti jejich dalšího ověřování ze strany správních orgánů. Údaje v registru neaktualizuje sama akciová společnost, ale činí tak takzvané editorské úřady. Editorským úřadem je právě například obchodní rejstřík nebo živnostenský úřad.


Akciová společnost změní své sídlo a nechá změnu provést v obchodním rejstříku; rejstříkový soud má povinnost kromě změny zápisu v obchodním rejstříku provést též aktualizaci dat v základním registru osob.

Chybné údaje

Pokud by byl v základním registru veden ohledně společnosti chybný údaj, musí tento chybný údaj společnost reklamovat nikoliv u Českého statistického úřadu, který základní registr vede, ale u