dnes je 5.12.2020

Input:

Druhy živností

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1 Druhy živností

Mgr. Pavla Krejčí

Zákon dělí živnosti do několika kategorií, přičemž pro každou z kategorií platí odlišná pravidla. Základní rozdělení je následující:

Živnosti ohlašovací

1. živnosti ohlašovací – jedná se o živnosti, které při splnění stanovených podmínek mohou být provozovány na základě ohlášení. U těchto živností tedy postačí, pokud společnost splní zákonné požadavky a ohlásí živnostenskému úřadu zahájení podnikání. V takovém případě vzniká oprávnění k provozování živnosti již okamžikem ohlášení (nikoliv až dnem, kdy živnostenský úřad vydal živnostenský list).

Pozor!
Akciová společnost nemůže podnikat na základě živnostenského oprávnění před svým zápisem do obchodního rejstříku. V případě založení společnosti tedy neplatí, že oprávnění k provozování živnosti vzniká jejím ohlášením.

Živnostenský zákon ohlašovací živnosti rozděluje na tři skupiny:

a) živnosti řemeslné, u nichž je podmínkou provozování odborná způsobilost, prokazující se např. dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru nebo dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s maturitou. Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona (jedná se např. o řeznictví a uzenářství, obráběčství, hodinářství, zpracování kamene apod.)

b) živnosti vázané, u nichž je podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 živnostenského zákona, přičemž v této příloze jsou vázáné živnosti také výslovně vyjmenovány (jedná se např. o zpracování tabáku a výrobu tabákových výrobků, oční optiku, projektovou činnost ve výstavbě, činnost účetních poradců, provádění staveb apod.).

c) živnost volná, k jejímuž provozování není potřeba prokazovat odbornou, ani jinou způsobilost. Obory volné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 4 živnostenského zákona (jedná se např. o výrobu textilií a oděvů, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, sklenářské práce, údržbu motorových vozidel apod.).

Živnosti koncesované

2. živnosti koncesované – jedná se o živnosti, které smějí být provozovány až na základě udělené koncese. Tyto živnosti jsou spolu s podmínkami požadované odborné způsobilosti uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona (jedná se např. o provozování cestovní kanceláře, vnitrozemskou vodní dopravu, výrobu a rozvod tepelné energie). U živností koncesovaných na rozdíl od živnosti ohlašovací vzniká oprávnění k provozování živnosti až okamžikem právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu o udělení koncese. Stejně jako u ohlašovací živnosti nemůže akciová společnost podnikat na základě živnostenského oprávnění pro koncesovanou živnost před svým zápisem do obchodního rejstříku.

Pozor!
Na vydání nebo nevydání koncese není právní nárok. To, zda bude koncese vydána, záleží na uvážení orgánu, který je k jejímu vydání oprávněn.

Názvy živností

Název živnosti si nelze zvolit náhodně. Živnost musí být označena v souladu s některou z příslušných příloh živnostenského zákona. Proto je velmi důležité, aby společnost řádně živnost ve stanovách označila. Pokud jde o volnou živnost, ta se označuje názvem „Výroby, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona”.

Obsahová náplň

Při volbě živnosti je třeba vycházet z její obsahové náplně – obsahová náplň je vlastně vymezení činnosti, kterou lze na základě jednotlivých živnostenských oprávnění provozovat. Obsahové náplně jsou vymezeny nařízením vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých

Nahrávám...
Nahrávám...