dnes je 21.1.2019
Input:

99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění účinném k 1.2.2019

č. 99/1963 Sb.
OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD
ze dne 4. prosince 1963
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
36/1967 Sb.
(k 1.7.1967)
ruší § 127 odst. 2 první a druhá věta
158/1969 Sb.
(k 1.1.1970)
mění, doplňuje
49/1973 Sb.
(k 1.7.1973)
mění, doplňuje
ÚZ 162/1973 Sb.
 
 
20/1975 Sb.
(k 1.7.1975)
mění, doplňuje
133/1982 Sb.
(k 1.4.1983)
mění, doplňuje
ÚZ 78/1983 Sb.
 
 
180/1990 Sb.
(k 1.7.1990)
ruší § 244 odst. 2
328/1991 Sb.
(k 1.10.1991)
ruší § 352 až 354
519/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
mění, doplňuje
ÚZ 70/1992 Sb.
 
 
263/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
ÚZ 501/1992 Sb.
 
 
24/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
171/1993 Sb.
(k 1.9.1993)
mění, doplňuje
ÚZ 240/1993 Sb.
 
 
283/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
nepřímo, kompetence
117/1994 Sb.
(k 1.7.1994)
mění, doplňuje
152/1994 Sb.
(k 20.7.1994)
doplňuje
216/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
84/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění, doplňuje
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění
160/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
238/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
247/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
nález ÚS
31/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
ruší § 200l odst. 2
ÚZ 62/1996 Sb.
 
 
142/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, ruší § 200c
nález ÚS
269/1996 Sb.
(k 1.5.1997)
ruší § 250f
202/1997 Sb.
(k 1.10.1997)
mění, doplňuje
227/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
doplňuje
15/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
mění, doplňuje
91/1998 Sb.
(k 1.8.1998)
mění, doplňuje
165/1998 Sb.
(k 1.9.1998)
mění
326/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
nález ÚS
2/2000 Sb.
(k 7.1.2000)
ruší část ust. § 248 odst. 2 písm. e)
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění § 9 odst. 1, § 75 doplňuje odst. 5, § 88 doplňuje písm. o)
30/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (464 novelizačních bodů)
46/2000 Sb.
(k 14.3.2000)
mění § 9 odst. 2 písm. a)
105/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
v § 35 odst. 1 doplňuje písm. k)
130/2000 Sb.
(k 1.6.2000)
vkládá nové § 200v a 200w
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
vkládá nový § 200x
204/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění § 200j odst. 1 a 4, § 200k až 200n
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 21a, § 85 odst. 4
227/2000 Sb.
(k 1.10.2000)
mění § 42 odst. 1
367/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
vkládá § 200y až 200aa
370/2000 Sb.
(k 25.10.2000)
mění § 109 odst. 2 písm. c)
370/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 200d odst. 5
ÚZ 69/2001 Sb.
 
 
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 78a, § 125
137/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění vkládá nový § 250t
231/2001 Sb.
(k 4.7.2001)
v § 9 odst. 2 doplňuje se písm. j), v § 250m doplňuje odst. 4)
271/2001 Sb.
(k 1.10.2001)
v § 9 odst. 2 doplňuje písm. k)
nález ÚS
276/2001 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší část pátou „Správní soudnictví” - § 244 - 250s
317/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
vkládá nové § 38b, § 200za, a § 338zr; nové znění § 200y a 200z; mění § 258 odst. 3, 261a odst. 4; v § 268 vkládá nový odst. 3, mění § 335 odst. 1, v § 338a mění odst. 1 a 3 a ruší odst. 4; ruší § 200aa)
451/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění v § 35 odst. 1 písm. i) a vkládá písm. l)
491/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění § 200l a pozn. pod čarou 34b) a 34c)
501/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění § 109 odst. 2 písm. c)
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
41 novelizačních bodů, též ruší přílohu A
202/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, v § 20 doplňuje odst. 2, vkládá nové § 21c a § 35a, v § 48 doplňuje odst. 3, vkládá nový § 48e, mění § 142 odst. 4, § 157 odst. 1, v § 203 doplňuje odst. 3, v § 231 vkládá nový odst. 3
226/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 42 odst. 1 a 3
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 75, § 336c, § 338p, vkládá nový § 370a
nález ÚS
476/2002 Sb.
(k 1.4.2003)
nepřímo, ruší novelizaci zák. č. 501/2001 Sb., § 109 odst. 2 písm. c)
88/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
mění § 109 odst. 2 písm. c), zachovává znění platné k 31.3.2003
120/2004 Sb.
(k 19.3.2004)
mění 7 novelizačních bodů, též vkládá § 26a, nové znění §§ 21a a 241, ruší § 21c
nová přechodná ustanovení
nález ÚS
153/2004 Sb.
(k 7.4.2004)
v § 243c ruší odst. 2
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 137 doplňuje odst. 3, mění § 140 odst. 2 a 3, v § 151a vkládá slova
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 334a a § 337c
340/2004 Sb.
(k 2.6.2004)
v § 88 doplňuje písm. p), vkládá nové §§ 200h a 200i
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění slova v § 299 odst. 1, viz čl. II novely
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 274 mění písm. f)
554/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 175c až § 175f, § 175r a § 175s,
v § 268 odst. 1 písm. g) a v § 274 písm. e), v § 374a písm. a) ruší slova
555/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění §§ 45 až § 50g, vkládá § 50h a 50i, v § 153b odst. 1 nahrazuje slova, v § 373 ruší slova
555/2004 Sb.
(k 9.11.2004)
v § 109 odst. 1 doplňuje písm. d), v § 148 odst. 3, v § 261 odst. 4, v § 274 se vkládá nové písm. h),
628/2004 Sb.
(k 14.12.2004)
v § 9 odst. 3 doplňuje písm. v), v § 87 písm. g)
59/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
mění, 40 novelizačních bodů
170/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 180a doplňuje odst. 4
205/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
v § 35 doplňuje odst. 4, mění § 140 odst. 2, § 186, 187, ruší § 188, mění § 189, § 191 až 191d, 191f, celkem 23 novelizačních bodů
216/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 9 odst. 3 mění písm. a) a doplňuje písm. w), v § 120 odst. 2 ruší slova, nové znění §§ 200b až 200dc
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
v § 9 odst. 3 doplňuje písm. x)
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění § 309a, v § 317 doplňuje odst. 3, v § 334 vkládá odst. 4, v § 334a doplňuje odst. 5
383/2005 Sb.
(k 1.12.2005)
v § 81 doplňuje odst. 4
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 24 odst. 2, § 40a, poznámky č. 56, a 56a, .nahrazuje slova v § 44 odst. 3, § 116 odst. 2 a 3, a § 124
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 322 vkládá nový odst. 4 a v odst. 5 nahrazuje číslo
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 200f odst. 1 a 2 nahrazuje slova, v pozn. č. 74 vkládá slova
79/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
mění § 200d, § 200da, § 200db, § 200dc, vkládá nový § 200de
nová přechodná ustanovení
79/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 48 odst. 2, § 81 odst. 3, § 137 odst. 1 a 3, § 140 odst. 2 a 3, § 151 odst. 2, § 151a
vkládá v § 79 odstavec 4, v § 200dc odst. 3 a § 200j až 200m
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění v § 9 odst. 2 písm. j), § 133a odst. 2 a § 317 odst. 2
113/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 299 vkládá nový odst. 4, nová přechodná ustanovení
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 80 písm. a), § 96 odst. 4, § 107 odst. 5, § 131 odst. 1, § 144, § 204 odst. 3, § 222 odst. 1, § 222a odst. 3, § 230 odst. 1
133/2006 Sb.
(k 14.5.2006)
mění § 50b odst. 2, § 172 odst. 2, § 258 odst. 1, vkládá nové § 320b až 320h
134/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění § 76a
135/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 52, § 74, § 75a, § 75b, § 75c, § 76c, § 76d, § 77 a § 89; vkládá nový § 76b a § 273b
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění v § 9 odst. 2 písm. d)
216/2006 Sb.
(k 22.5.2006)
mění § 26 odst. 5 § 155 odst. 4, § 210a a § 239 odst. 3
vkládá v § 26 nový odst. 4, § 78 b až § 78g, v § 102 odst. 4, § 133b
233/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
vkládá § 200ua
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 279 odst. 2 vkládá písm. h) a i); mění § 279 odst. 3, § 286, § 294, § 299; ruší v § 285 odst. 3, v § 293 odst. 3, v § 299 odst. 3 až 5 a § 300
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
308/2006 Sb.
(k 18.8.2006)
mění § 9 odst. 3 písm. b) a § 200x
308/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 200x odst. 1 vkládá slova - změnu nelze provést
315/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 35 odst. 1 vkládá písm. m)
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 9, § 35, § 85, § 87, § 88, § 118b, § 235a, § 238a, § 260b, § 338i
104/2008 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 9 odst. 3 písm. g) a § 83 odst. 2
123/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 42, § 79 odst. 2, § 114b odst. 2, § 172 odst. 2, § 229 odst. 2, § 374a; vkládá nový § 174a
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
vkládá v § 9 odst. 3 písm. w), v § 200da nový odst. 2, v § 200db nový odst. 4; mění § 200e odst. 1 a odst. 4
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 46a odst. 2 a § 373
259/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
v § 338ze vkládá nové písm. f)
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší: slova v § 45a odst. 1 a 5, větu čtvrtou v § 46a odst. 1; mění § 50b odst. 2 písm. a), § 76b odst. 3 a 5
295/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
mění § 35 odst. 1, § 76a, § 88, § 100, § 110, § 111 odst. 3, § 162 odst. 1, § 176, § 202, § 237 odst. 2, § 238a odst. 1, § 270 odst. 3, § 272 odst. 2, § 273, § 273a; vkládá § 193a až 193e, § 211b, § 218b; nové přechodné ustanovení
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 279 odst. 2 vkládá písm. j) a k); ruší slova v § 299 odst. 1 písm. f) a v § 301 odst. 2
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění § 18 odst. 2 a § 141 odst. 2
7/2009 Sb.
(k 23.1.2009)
mění § 169 odst. 2 a § 243c odst. 2; vkládá nový § 174b
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění, celkem 140 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ve znění zák. č. 218/2009 Sb.
198/2009 Sb.
(k 1.9.2009)
mění § 133a
218/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění; celkem 36 novelizačních bodů
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 75 odst. 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá § 200n; mění § 274 a § 337
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 260 odst. 2, § 260e odst. 2, § 261 odst. 1; vkládá nový § 267b
286/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 270 odst. 3 a § 336o; nová přechodná ustanovení
420/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
vkládá v § 200e nový odst. 5
nález ÚS
48/2010 Sb.
(k 1.4.2011)
ruší v § 220 odst. 3
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 279 odst. 2 písm. k)
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 9 odst. 3 písm. p), § 317 odst. 3 a § 328a odst. 3
69/2011 Sb.
(k 31.3.2011)
mění § 75b odst. 1, § 77 odst. 2; vkládá nový § 76h; nové přechodné ustanovení
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 267b
186/2011 Sb.
(k 23.7.2011)
vkládá nový § 200v
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 87 odst. 1 písm. d) a f) a § 328 odst. 1 písm. b)
218/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění § 30 odst. 1, § 127, § 138 odst. 1, § 148, § 151 odst. 2, § 174a, § 374a; vkládá nový § 127a
355/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 3 písm. w), § 200b, § 200db odst. 4
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 279 odst. 2 písm. k)
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 200d, § 200da, § 200db
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 299 odst. 1 písm. c) a d)
nález ÚS
147/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší § 237 odst. 1 písm. c)
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 40b odst. 3, § 42 odst. 5, § 47 odst. 2, § 50f odst. 2, § 158 odst. 1, § 174a odst. 1
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 67, § 99 odst. 1, § 100 odst. 3, § 110, § 111 odst. 3, § 114a, § 114c, § 137 odst. 1, § 140, § 150, § 202, § 270 odst. 3, § 273 odst. 2 písm. a); nové přechodné ustanovení
334/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 9 odst. 4 a § 88
nález ÚS
369/2012 Sb.
(k 1.5.2013)
ruší část ustanovení § 175 odst. 1
změna neprovedena s ohledem na novelizační ust. zák. č. 404/2012 Sb.
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, k datu celkem 101 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
396/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 337c odst. 1
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 175v odst. 2 písm. e), § 277 odst. 1, § 279 odst. 2 písm. d), § 337c odst. 1 písm. e), § 338ze odst. 1 písm. g)
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 76a odst. 1, § 162 odst. 1, § 178, § 180a, § 299 odst. 1 a 2, § 317 odst. 2; nové přechodné ustanovení
404/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 52 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
45/2013 Sb.
(k 25.2.2013)
mění § 252 odst. 4 písm. a), § 267a odst. 1, § 275 odst. 1 a 3, § 315 odst. 1, § 320ab odst. 1, § 330a odst. 2 písm. a)
45/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
mění § 175 odst. 1; nové přechodné ustanovení
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 265, § 331, § 331a odst. 1, § 332, § 337c, § 338d odst. 1, § 338ze
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 320 odst. 1
293/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 385 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
252/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 303 odst. 2
87/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 9 odst. 2 písm. l)
139/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 149, § 151, § 255, § 262a, § 267, § 268, § 304b, § 309, § 338v, § 374a; vkládá nový § 262b; nová přechodná ustanovení
164/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění § 261, § 299, § 304, § 322, § 325b, § 333, § 336i a § 336m; nová přechodná ustanovení
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 299 odst. 1 písm. i)
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 21 odst. 3, § 109, § 111 a § 260b odst. 2
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 277 odst. 1
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 40b, § 42, § 46, § 47, § 50f, § 158 a § 174a
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění § 26
258/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
vkládá v § 27 odst. 3
291/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění § 336b, § 336f, § 336q, § 337, § 337c a § 337f
296/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění, celkem 24 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
365/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 26 odst. 5
287/2018 Sb.
(k 1.2.2019)
mění § 243f
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
mění § 267b a § 337c; nová přechodná ustanovení
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.
§ 2
V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno.
§ 3
Občanské soudní řízení je jednou ze záruk spravedlnosti a práva, slouží upevňování a rozvíjení zásad soukromého práva. Každý se může domáhat u soudu ochrany soukromého práva, které bylo ohroženo nebo porušeno.
§ 4
(zrušen)
§ 5
Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.
§ 6
V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.
HLAVA DRUHÁ
SOUDY
Pravomoc
§ 7
(1) V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.
(2) Spory a jiné právní věci uvedené v odstavci 1, o nichž podle zákona rozhodly jiné orgány než soudy, soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují za podmínek uvedených v části páté tohoto zákona.
(3) Jiné věci projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, jen stanoví-li to zákon.
(4) Pravomoc soudů ve věcech správního soudnictví upravuje zvláštní zákon.96)
§ 8
(zrušen zák. č. 293/2013 Sb. k 1.1.2014)
§ 8a
(zrušen zák. č. 151/2002 Sb.)
Příslušnost
§ 9
(1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.
(2) Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně
a) ve sporech o vzájemné vypořádání úhrady přeplatku na dávce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi a ve sporech o vzájemné vypořádání regresní náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění,
b) ve sporech o určení nezákonnosti stávky nebo výluky,
c) ve sporech týkajících se cizího státu nebo osob požívajících diplomatických imunit a výsad, jestliže tyto spory patří do pravomoci soudů České republiky,
d) ve sporech o zrušení rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy,
e) ve věcech vyplývajících z právních poměrů, které souvisejí se zakládáním obchodních korporací, ústavů, nadací a nadačních fondů, a ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy, jakož i mezi společníky nebo členy navzájem, vyplývají-li z účasti na obchodní korporaci,
f) ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy a členy jejich orgánů nebo likvidátory, jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce členů orgánů nebo likvidace,
g) ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví,
h) ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním nebo nedovoleným omezením soutěže,
i) ve věcech ochrany názvu a pověsti právnické osoby,
j) ve sporech z finančního zajištění a sporech týkajících se investičních nástrojů a cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, i když se nejedná o investiční nástroje,
k) ve sporech z obchodů na komoditní burze,
l) ve věcech jednání shromáždění společenství vlastníků a sporů z toho vzniklých, s výjimkou sporů o příspěvky členů společenství vlastníků na správu domu a pozemku, sporů o zálohy na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb,
m) ve sporech z přeměn
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz