dnes je 15.7.2024

Input:

64/2002 F.z., Sdělení k roční účetní uzávěrce a k předkládáni údajů roční účetní závěrky za rok 2002 u okresních úřadů, organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

64/2002 F.z., Sdělení k roční účetní uzávěrce a k předkládáni údajů roční účetní závěrky za rok 2002 u okresních úřadů, organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Sdělení k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2002 u okresních úřadů, organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

  
 
Referent: Ing. Eminger, tel. 257 044 007
Č.j. 283/130 570/2002
ze dne 25. listopadu 2002
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), stanoví následující postup při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2002 pro okresní úřady, organizační složky státu a příspěvkové organizace jimi zřizované.

  
Oddíl I
Okresní úřady a organizační složky státu jimi zřizované
A. Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 2002.
Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžního ústavu, dále je nutno zaúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 2002 v souladu s variantou A nebo B způsobu účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci majetku a závazků, vyúčtovat zálohy poskytnuté podle paragrafů 49, 52 a 67 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených za prosinec 2002.
2. Zůstatky účtů 201 - Financování výdajů organizačních složek státu, 203 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím, 204 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům, 221 - Limity výdajů, 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu a účty účtové třídy 4 - Náklady organizačních složek státu se převedou na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů.
3. Zůstatky účtů 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu, 206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku a 235 - Příjmový účet se převedou na účet 965 - Saldo příjmů a výnosů.
4. Pokud organizační složka státu provozuje závodní stravování (viz § 45 odst. 5 a § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtů účtové třídy 5 - Náklady územních samosprávných celků vynaložené na hospodářskou činnost a účtové třídy 6 - Výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávných celků na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. V účtové třídě 5 se v tomto případě promítají pouze náklady na spotřebované potraviny a v účtové třídě 6 výnosy z prodeje stravenek ve výši limitu pořizovací ceny surovin. Zbývající náklady podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v OSS a státních PO, jsou hrazeny přímo z rozpočtu organizační složky státu. Účtová třída 5 a účtová třída 6 je určena v postupech účtování pro územní samosprávné celky v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 963 ze 4. 10. 2000 o zrušení hospodářské činnosti organizačních složek státu, avšak pro účtování
Nahrávám...
Nahrávám...