dnes je 17.7.2024

Input:

63/2000 F.z., Sdělení o lhůtě pro zápis příspěvkových organizací územních samosprávných celků do obchodního rejstříku

63/2000 F.z., Sdělení o lhůtě pro zápis příspěvkových organizací územních samosprávných celků do obchodního rejstříku
Sdělení
o lhůtě pro zápis příspěvkových organizací územních samosprávných celků do obchodního rejstříku
 
Referent: JUDr. Šiktancová, tel. 5704 3205
Č. j.: 124/102 515/2000
 
ze dne 21 listopadu 2000
Podle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se každá příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec či kraj, musí nově zapsat do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává její zřizovatel.
Týká se to všech příspěvkových organizací v působnosti obcí a nově vzniklých krajů. Tato povinnost se vztahuje na ty příspěvkové organizace, jejichž zřizovateli již dosud jsou obce a také na ty, k nimž funkci zřizovatele získají kraje např. uplatněním zákona č. 157/2000 Sb., o
Nahrávám...
Nahrávám...