dnes je 18.7.2024

Input:

57/2002 F.z., Sdělení MF k poskytování informací podle § 39a zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

57/2002 F.z., Sdělení MF k poskytování informací podle § 39a zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
Sdělení MMF k poskytování informací podle § 39a zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
 
Referent. Ing. Kateřina Gabrielová, tel. 257 042 737
e-mail: Katerina.Gabrielova@mfcr.cz
Č.j.: 328/123 510/2002
ze dne 29. října 2002
V § 39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, je pojišťovnám provozujícím pojišťovací činnost podle pojistných odvětví neživotních pojištění, která se vztahují k pojištění majetku sloužícímu k zabezpečení základních funkcí v území, uložena informační povinnost v případě, že dojde k živelní nebo jiné pohromě, která je mimořádnou událostí, na základě které byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.
Ministerstvo financí vyhlašuje rozsah souhrnných informací takto:


Pokyny k MV 1
Majetkem sloužícím k zabezpečení základních funkcí v území je majetek ve vlastnictví dotčených osob, který bezprostředně slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti, veřejných telekomunikačních a poštovních služeb, zdravotnických, sociálních a školských služeb,
Nahrávám...
Nahrávám...