dnes je 23.7.2024

Input:

č. 43/2004 Sb. NSS, Správní řízení: vyčerpání předmětu řízení

č. 43/2004 Sb. NSS
Správní řízení: vyčerpání předmětu řízení
k § 47 odst. 2 správního řádu
k § 7 odst. 3 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 (v textu též „zákon č. 261/2001 Sb.“)
k § 78 odst. 1 soudního řádu správního
Uplatnil-li účastník řízení před správním orgánem jednou žádostí dva nároky, lze o nich rozhodnout samostatnými rozhodnutími i rozhodnutím společným. Označili však správní orgán ve výroku rozhodnutí za předmět řízení oba nároky a věcně o jednom z nich rozhodnout opomene, jde o důvod ke zrušení rozhodnutí soudem pro vadu řízení (§ 78 odst. 1 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 2003, čj. 7 A 555/2002-16)
Prejudikatura: Soudní judikatura ve věcech správních č. 355/1998 a č. 1018/2002.
Věc: Michal R v R proti České správě sociálního zabezpečení o poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 261/2001 Sb.

Česká správa sociálního zabezpečení žalobou (opravným prostředkem) napadeným rozhodnutím ze dne 23. 7. 2002 přiznala žalobci jednorázovou peněžní částku podle zákona č. 261/2001 Sb., a to z důvodu věznění žalobce jako politického vězně v době od 4. 4. 1989 do 1. 1. 1990.
Proti tomu žalobce namítl, že v lednu 2002 uplatnil u žalované nárok na jednorázovou peněžní částku podle zákona č. 261/2001 Sb. - mimo jiné i za protiprávní stíhání a vazební věznění od 25. 5. 1978 do 30. 10. 1978. V žalobou naříkaném rozhodnutí žalované však o tomto návrhu žalobce rozhodnuto nebylo. Proto se žalobce domáhal, aby soud toto rozhodnutí zrušil a sám rozhodl, že na vazební věznění z roku 1978 se zákon č. 261/2001 Sb. vztahuje.
Ze spisu vyplynulo, že žalobce požádal o poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 261/2001 Sb. jako politický vězeň za dobu vazebního věznění v době od 25. 5. 1978 do 30. 10. 1978 a za dobu výkonu trestu odnětí svobody v době od 4. 4. 1989 do 4. 12. 1989. K žádosti mimo jiné připojil doklady potvrzující jeho věznění v době od 25. 5. 1978 do 30. 10. 1978: potvrzení věznice v Košicích o propuštění z vazby ze dne 30. 10. 1978 a usnesení krajského prokurátora v Košicích ze dne 30. 10. 1978, jímž byl žalobce propuštěn z vazby, do níž byl vzat dne 25. 5. 1978. Žalovaná ve shora uvedeném rozhodnutí přiznala žalobci jednorázovou peněžní částku za věznění v období od 4.
Nahrávám...
Nahrávám...