dnes je 18.7.2024

Input:

40/2001 F.z., Pokyn č. D-225: k registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek

40/2001 F.z., Pokyn č. D-225: k registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek
Pokyn č. D-225
k registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek
 
Referent: Mgr. Hana Jandusová, tel. 5704 4307
Čj. 431/31 564/2001
 
ze dne 10. května 2001
V návaznosti na vydání zákona č. 103/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, vydává Ministerstvo financí tento pokyn k registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek jako nových právnických osob vzniklých na základě citovaného zákona.
Společenství vlastníků jednotek vzniká na základě ust. § 9 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů) dnem v zákoně uvedeným, a dále na základě ust. čl. II bodu 2 - Přechodná ustanovení - zákona č. 103/2000 Sb. za splnění stanovených podmínek dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
V souladu s ust. § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů je společenství vlastníků právnickou osobou zapisovanou do obchodního rejstříku. Zároveň
Nahrávám...
Nahrávám...