dnes je 17.7.2024

Input:

č. 311/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: individuální osvobození od soudních poplatků

č. 311/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: individuální osvobození od soudních poplatků
k § 36 odst. 3 a § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
k § 11 odst. 1, 2 zákona ČNR č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích
I. Při podání návrhu na individuální osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s. ř. s. musí žalobce v žádosti o osvobození od soudních poplatků jednak uvést, v čem spatřuje nedostatek prostředků, z nichž by měl zaplatit soudní poplatek, a jednak toto tvrzení doložit.
II. Uplatní-li stěžovatel teprve v kasační stížnosti tvrzení o tom, že nemá dostatek prostředků k zaplacení soudního poplatku z žaloby proto, že podal také žaloby další, které jsou rovněž zpoplatněny, nemůže kasační soud k takovému tvrzení přihlédnout, a to i proto, že nelze vytýkat soudu I. stupně, že nevyhledával iniciativně místo žalobce další okolnosti, jež by mohly charakterizovat jeho nedostatek prostředků.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2004, čj. 1 Afs 5/2003-54)
Věc: Ing. Jaroslav D. v Č. proti Finančnímu ředitelství v Praze o daň z příjmů, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce se u Městského soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného o žalobcově daňové povinnosti. Současně se žalobou navrhl, aby byl osvobozen od soudního poplatku.
Městský soud usnesením z 15. 4. 2003 návrh zamítl; podle odůvodnění usnesení poměry žalobce osvobození neodůvodňují, neboť žalobce finanční prostředky na úhradu soudního poplatku ve výši 1000 Kč má.
Žalobce podal proti tomuto usnesení kasační stížnost. Nejvyšší správní soud kasační stížnost rozsudkem zamítl.
Z odůvodnění:
V žádosti o osvobození od soudních poplatků žalobce uvedl, že se ho domáhá proto, že s ohledem na dotační politiku státu je jeho podnikání dlouhodobě ve ztrátě, manželka je plně invalidní a v rodině jsou tři nezaopatřené děti. Na výzvu Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2003 pak tato svá tvrzení doložil vyplněným formulářem s názvem „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“ ze dne 10. 3. 2003, k němuž přiložil daňové přiznání pro rok 2001, potvrzení o zdravotním stavu svých synů - dvojčat Jaroslava a Milana - a potvrzení o přijetí syna Petra ke studiu na vysokou školu v České republice.
V kasační stížnosti proti zamítavému usnesení městského soudu žalobce namítl, že soud nesprávně posoudil jeho majetkové poměry a v důsledku toho nezákonně zamítl žádost o osvobození od soudního poplatku. V řízení před uvedeným soudem sice činil soudní poplatek „pouze 1000 Kč“, ale bylo nutno vzít v úvahu, že žaloba směřovala také proti dalším dvěma rozhodnutím Finančního ředitelství v Praze, a tak soudní poplatek bude 3000 Kč. Kromě toho podal žalobce podle vlastního tvrzení ještě další žalobu proti dvanácti souvisejícím rozhodnutím uvedeného finančního ředitelství, a ve skutečnosti tedy dosáhne soudní poplatek výše 15 000 Kč. Dále uvedl, že v roce 2001 měl čistý příjem 60 491 Kč, tzn. měsíčně částku 5040 Kč pro rodinu se třemi nezaopatřenými dětmi, z toho dvěma těžce zdravotně postiženými, a invalidní manželkou, která pobírá invalidní důchod ve výši 6900 Kč. Žalobce také
Nahrávám...
Nahrávám...