dnes je 15.7.2024

Input:

20/2001 F.z., Informace pro správce kapitol státního rozpočtu - projednávání žádostí o změny závazných ukazatelů státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu

20/2001 F.z., Informace pro správce kapitol státního rozpočtu - projednávání žádostí o změny závazných ukazatelů státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu
Informace
pro správce kapitol státního rozpočtu - projednávání žádostí o změny závazných ukazatelů státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu
 
Referent: Ing. Marie Láníková, tel. 5704 3201
Čj.: 114/17 982/2001
Podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou některá rozpočtová opatření vázána na souhlas Poslanecké sněmovny nebo jí určeného orgánu (§ 24 odst. 7), případně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny (§ 27 odst. 3).
Pro širší informovanost správců kapitol a odborné veřejnosti se zveřejňuje usnesení Poslanecké sněmovny č. 1 395/2001 a usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 409/2001.
 
Ředitelka odboru 11:
Ing. Renata Mládková, CSc., v. r.
 
A. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu
č. 1395/2001
Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2001
3. volební období
1395
USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 32. schůze 24. ledna 2001

k návrhu na určení orgánu, vydávajícího souhlas s rozpočtovými opatřeními, týkajících se kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv.
Poslanecká sněmovna
stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podrobnější pravidla svého jednání takto:
Určuje rozpočtový výbor podle odst. 7 § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), jako orgán vydávající souhlas s rozpočtovými opatřeními podle § 24 odst. 1 a podle § 25 odst. 1 písm. e) rozpočtových pravidel, týkajících se kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv.
 
Václav Klaus v. r.
Miroslava Vlčková v. r.
 
předseda Poslanecké sněmovny
ověřovatelka Poslanecké sněmovny
B. Usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
č. 409/2001
Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
3. volební období - 2001
rozpočtový výbor
409
USNESENÍ
z 42. schůze dne 7. února 2001

ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky).
Podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 1395 ze dne 24. ledna a podle zákona o jednacím řádu rozpočtový výbor.
I.

stanoví podrobnější pravidla projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky) (dále jen „žádost”), takto:
„I.  Náležitosti žádosti
-  druh rozpočtového opatření (dle § 23 rozpočtových pravidel)
-  název závazného ukazatele státního rozpočtu a výše závazného ukazatele schváleného státního rozpočtu, který je navržen ke snížení
-  název závazného ukazatele státního rozpočtu a výše závazného ukazatele schváleného státního rozpočtu, který je navržen k navýšení
-  výše částek, o které mají být provedeny úpravy jednotlivých závazných ukazatelů
-  procentní vyjádření navrhovaných změn se zahrnutím dosud
Nahrávám...
Nahrávám...