dnes je 19.2.2019
Input:

155/1995 Sb., Zákon o důchodovém pojištění, ve znění účinném k 1.7.2019

č. 155/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. června 1995
o důchodovém pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
134/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
254/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění nepřímo, nové sazby
289/1997 Sb.
(k 2.12.1997)
mění, doplňuje
ÚZ 233/1998 Sb.
 
 
234/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění nepřímo, nové sazby
224/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
228/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění nepřímo, nové sazby
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
118/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 16 odst. 4 doplňuje písm. i), § 37 odst. 4, § 47 odst. 1, § 76 odst. 1
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 5 odst. 1 písmeno h)
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 11 odst. 2
375/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění nepřímo, nové sazby
116/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění § 5, § 14, § 34 až 37, § 64, (11 novelizačních bodů)
188/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění § 71 odst. 2, doplňuje § 76 odst. 3, přechodná ustanovení
346/2002 Sb.
(k 1.1.2002)
mění nepřímo, nové sazby
353/2001 Sb.
(k 5.10.2001)
ruší slova v § 107 odst. 2
198/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 6 odst. 1 doplňuje písm. d),
v § 6 mění odst. 2 a ruší odst. 4, ruší odst. 4 v § 107
263/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, § 11 odst. 2
264/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, nové znění § 67, § 107 odst. 3, nová přechodná ustanovení
420/2002 Sb.
 
 
439/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění nepřímo, nové sazby
489/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění nepřímo, nové sazby
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 5 odst. 1 mění písm. i) a t)
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 5, 8, 11 a 16
425/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění 16 novelizačních bodů
85/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 9 odst. 3 písm. a)
281/2004 Sb.
(k 7.5.2004)
mění § 9 odst. 6 písm. b) a c), § 16 odst. 3, 4 a 6, § 27, nová přechodná ustanovení
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 5 odst. 1 písm. ch) vkládá slova
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění 12 novelizačních bodů
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 20 mění odst. 5, v § 21 odst. 1 až 3
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 5 odst. 1 mění písm. k)
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
§ 5 odst. 1 písm. i) vkládá slova
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 64 odst. 2 a 3 doplňuje slova
414/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění nepřímo, nové sazby
24/2006 Sb.
(k 1.2.2006)
mění celkem 16 novelizačních bodů
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 5 odst. 1 písm. r) a s), § 9 odst. 6 písm. c), § 14 odst. 2, § 50 odst. 2 písm. b) a c), § 108 odst. 1 písm. a); vkládá § 102 a nová přechodná ustanovení
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
189/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 9 odst. 2 a 8 a vkládá nový § 105a
264/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá § 67a, § 74a, § 76a a ruší v § 76 odst. 3, nová přechodná ustanovení
267/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá nový § 82a
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
nález ÚS
405/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
v § 5 odst. 3 ruší druhou a třetí větu
462/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění nepřímo, nové sazby
152/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
v § 5 mění odst. 1 písm.r) a ruší odst. 3 a 4;
mění § 12 odst. 1, § 16 odst. 5, § 20 odst. 2, § 24, nová přechodná ustanovení
152/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 9 odst. 6 písm. c) a § 9 odst. 8
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 5 odst. 1 písm. i) vkládá slova
218/2007 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
257/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění nepřímo, nové sazby
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 5 odst. 1 písm. s), § 9 odst. 6 písm. c) a odst. 8, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 16 odst. 2, nadpis části šesté a vkládá nový § 105b
296/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 9 odst. 3 písm. e)
178/2008 Sb.
(k 28.5.2008)
mění § 67 a 107, nová přechodná ustanovení
305/2008 Sb.
(k 21.8.2008)
v § 82a vkládá odst. 6; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 24 novelizačních bodů
306/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 56 odst. 1 písm. b); nabývá účinnosti bod 14 přechodných ustanovení
ve znění zák. č. 479/2008 Sb.
306/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
vkládá nový § 19a; nabývá účinnosti bod 15 přechodných ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; vládá přílohu; nová přechodná ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 5 odst. 1 písm. n) vkládá slova; nové přechodné ustanovení
479/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 65 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
vkládá slova v § 5 odst. 1 písm. l)
108/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
v § 107 vkládá nový odst. 4
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
v § 5 odst. 1 písm. i) vkládá slova
282/2009 Sb.
(k 31.8.2009)
mění v § 16 odst. 3 - (změna se týká věty vložené zák. č. 218/2007 Sb. s účinností od 1.1.2013)
303/2009 Sb.
(k 14.7.2009)
retroaktivně ruší slova v § 5 odst. 1 písm. ch); vkládá v § 6 odst. 1 nové písm. f), § 102b a v § 105 odst. 2; nová přechodná ustanovení
ÚZ 43/2010 Sb.
 
 
nález ÚS
135/2010 Sb.
(k 1.10.2011)
ruší § 15
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 9 odst. 6 a 9, § 10 odst. 2 a 3, § 16 odst. 6 a 8, § 25 odst. 1, § 36 odst. 2, § 65 odst. 1, § 67a, přílohu; nové přechodné ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 5 odst. 1 písm. n), § 6 odst. 1 písm. a), § 16 odst. 7 písm. a), b) a c), § 20 odst. 4, § 42 odst. 3
220/2011 Sb.
(k 22.7.2011)
nabývá účinnosti § 15 odst. 4; mění § 17 odst. 2 a 4, § 67 a § 108; ruší v § 107 odst. 2 a 3
220/2011 Sb.
(k 30.9.2011)
nabývá účinnosti § 15 odst. 1, 2, 3 a 5; mění § 16 odst. 4 písm. f), § 18, § 31 odst. 1, § 32, § 34 odst. 4, § 56, § 58, § 59 odst. 2, § 61a, § 71 odst. 2, § 107 odst. 1 písm. a) a přílohu; nová přechodná ustanovení
220/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4 odst. 2, § 8 odst. 3, § 33 odst. 1, § 36, § 41 odst. 1, § 50 odst. 4 a 5, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1, § 54 odst. 3; ruší § 57
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 1 písm. b)
348/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 1, § 12 odst. 1, § 16 odst. 4
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 6 a 9, § 10 odst. 2 a 3, § 16 odst. 6 a 8, § 25 odst. 1, § 36 odst. 2, § 65 odst. 1, § 67a, přílohu; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 1 písm. f)
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 29, § 34, § 35, § 41 odst. 2, § 51 odst. 2, § 53 odst. 2, § 61a, § 105a odst. 1; vkládá nový § 37a a § 61b
428/2011 Sb.
(k 28.12.2011)
vkládá nový § 106a; nové přechodné ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 33 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
314/2012 Sb.
(k 27.9.2012)
mění § 29 odst. 4, § 55 odst. 2, § 67 odst. 6 a § 105a
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 1 písm. k), § 52 odst. 3; vkládá v § 102a nový odst. 3
403/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění v § 16 odst. 4 a odst. 8
463/2012 Sb.
(k 21.12.2012)
nahrazuje v § 16 odst. 3 větě čtvrté číslo „2012” číslem „2014”
(změna se týká věty vložené zák. č. 218/2007 Sb. s účinností od 1.1.2015)
267/2013 Sb.
(k 1.9.2013)
mění § 21 odst. 1 a § 108 odst. 3; nové přechodné ustanovení
274/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 106; vkládá nové § 106b a 106c; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 9 odst. 6 písm. e), § 20, § 24, § 50 odst. 3, § 55 odst. 2, § 64 odst. 1 a § 88
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 52 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
182/2014 Sb.
(k 29.8.2014)
nahrazuje v § 16 odst. 3 větě čtvrté číslo „2014” číslem „2016”
(změna se týká věty vložené zák. č. 218/2007 Sb. s účinností od 1.1.2017)
183/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
ruší větu druhou v § 67 odst. 6; nové přechodné ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 1 písm. g)
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 22 odst. 1, § 23 odst. 1 a § 29 odst. 3; nové přechodné ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 65 odst. 1
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 29, § 31 odst. 1, § 34, § 35, § 41 odst. 2, § 51 odst. 2, § 61a odst. 1, § 67 odst. 11; vkládá nový § 105c; ruší § 37a a § 61b; nová přechodná ustanovení
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 105a odst. 1
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 5 odst. 1 písm. b) a odst. 2
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 21 odst. 1 písm. a)
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
212/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 67, § 107 a § 108; nové přechodné ustanovení
213/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 19a odst. 1 a § 74; vkládá nové § 37b a § 37c; nové přechodné ustanovení
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21.2.2017.
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 5 odst. 1 písm. h) a t)
148/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 5 odst. 2 písm. f), § 16 odst. 4 a § 52 odst. 1 a 5; nové přechodné ustanovení
150/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 6 odst. 1 písm. g)
203/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 67 odst. 6 a 8
203/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 29, § 32, § 38, § 61a a přílohu
259/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 5 odst. 2 písm. f), § 10 odst. 2 a 3 a § 16 odst. 4 písm. a)
191/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 5 odst. 2 písm. d) a § 67 odst. 7; nová přechodná ustanovení
191/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1 a § 67a; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 65 odst. 1; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah působnosti
(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen „pojištění”) pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [§ 4 odst. 1 písm. c) a d)].
(2) Organizaci a provádění pojištění, povinnosti pojištěných osob, příjemců dávek a zaměstnavatelů a jejich odpovědnost v pojištění a pojistné na pojištění (dále jen „pojistné”) upravují zvláštní zákony.1)
(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění1a) .
§ 2
Účast na pojištění
(1) Účast na pojištění je povinná pro fyzické osoby (dále jen „osoby”) uvedené v § 5. Pojištění se mohou dobrovolně účastnit též osoby uvedené v § 6.
(2) Pojištěncem se pro účely pojištění rozumí osoba, která je nebo byla účastna pojištění.
§ 3
Způsobilost osob v právních vztazích pojištění
(1) Právní osobnost v právních vztazích pojištění vzniká narozením a zaniká smrtí, popřípadě prohlášením za mrtvého.
(2) Plná svéprávnost v právních vztazích pojištění vzniká dosažením zletilosti, přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství2) . Způsobilost být účastníkem řízení o přiznání invalidního důchodu [§ 4 odst. 1 písm. b)] vzniká ukončením povinné školní docházky; přiznáním tohoto důchodu vzniká plná svéprávnost podle věty první a trvá až do dosažení zletilosti. O omezení svéprávnosti platí obdobně ustanovení občanského zákoníku.
(3) Osoba, která nemá svéprávnost podle odstavce 2, musí být zastoupena zákonným zástupcem nebo opatrovníkem; kdo je zákonným zástupcem nezletilého nebo opatrovníkem, stanoví občanský zákoník.
§ 4
Druhy důchodů a jejich výše
(1) Z pojištění se poskytují tyto důchody:
a) starobní,
b) invalidní,
c) vdovský a vdovecký,
d) sirotčí.
(2) Výše důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra se stanoví procentní sazbou z průměrné mzdy a procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu, jde-li o důchody uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), nebo z procentní výměry důchodu zemřelého, jde-li o důchody uvedené v odstavci 1 písm. c) a d).
ČÁST DRUHÁ
ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ
HLAVA PRVNÍ
OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB
§ 5
(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni
a) zaměstnanci v pracovním poměru,
b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky5) , vojáci z povolání5a) , vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby46) a státní zaměstnanci podle zákona o státní službě5b) ,
c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,
d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v písmenech g) až i) a o) až s),
e) osoby samostatně výdělečně činné,
f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz