dnes je 29.5.2024

§ 55 ZP Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelemGarance

19.1.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 53-54 ZP Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelemGarance

16.1.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odstupné, jeho zdanění a odvod pojistnéhoArchiv

8.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné představuje určitou formu odškodnění za ztrátu zaměstnání, kterou zaměstnanec nezavinil. Příslušná úprava je obsažena zejména v § 67 a 68 ZP.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 56 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancemGarance

3.11.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výpověď dohody o pracovní činnostiGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 50-51a ZP VýpověďGarance

30.7.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 69-72 ZP Neplatné rozvázání pracovního poměruGarance

19.7.2018, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Rozvázání pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti - § 52 písm. c) ZPGarance

15.6.2018, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. h) ZPGarance

15.6.2018, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem podle § 55 odst. 1 písm. b) ZPGarance

1.6.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 odst. 1 písm. b) ZPGarance

1.6.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Rozhodnutí zaměstnavatele o přijetí organizačních změn podle § 52 písm. c) ZPGarance

1.6.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy podle § 34 odst. 3 ZPGarance

1.6.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době podle § 66 ZPGarance

1.6.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Dohoda o rozvázání pracovního poměru podle § 49 ZP - organizační důvodyGarance

1.6.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době podle § 66 ZPGarance

1.6.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Dohoda o rozvázání pracovního poměru podle § 49 ZP - bez uvedení důvodůGarance

1.6.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance podle § 50 odst. 3 ZPGarance

1.6.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozvázání pracovního poměru výpovědíGarance

17.4.2017, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvázání pracovního poměru výpovědí spočívá v jednostranném úkonu zaměstnavatele nebo zaměstnance ve vztahu ke druhé smluvní straně, kterým je adresována vůle pracovní poměr ukončit bez ohledu na souhlas druhé ze smluvních stran. Zákon stanovuje v ustanovení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební doběGarance

31.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tradičním institutem českého pracovního práva je institut zkušební doby zakotvený v ustanovení § 35 ZP. Zkušební doba slouží k ověření vhodnosti kandidáta, se kterým se zaměstnavatel rozhodl uzavřít pracovní poměr. Ve svém důsledku se jedná o velmi praktický…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušenímGarance

31.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Další způsoby ukončení pracovního poměruGarance

31.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smrt zaměstnance je pro zaměstnavatele vždy nepříjemnou a tíživou záležitostí. Smrtí zaměstnance pracovní poměr u zaměstnavatele končí dnem úmrtí zaměstnance.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavateleGarance

31.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Skončení pracovního poměru na dobu určitou uplynutím sjednané dobyGarance

31.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem může být uzavřen na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Schází-li ujednání o určení doby pracovního poměru, platí dle zákoníku práce pravidlo, že se jedná o pracovní poměr na dobu…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavateleGarance

31.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilostiGarance

30.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Dohoda o rozvázání pracovního poměruGarance

30.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o rozvázání pracovního poměru podle § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP”)

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinnostiGarance

30.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozvázání pracovního poměru dohodouGarance

30.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvázání pracovního poměru dohodou je nejbezpečnější a nejjistější způsob rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, neboť je výrazem oboustranného souhlasu zaměstnavatele a zaměstnance vyjadřujícího shodnou vůli na rozvázání pracovního poměru k určitému…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Skončení pracovního poměruGarance

30.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

V podnikatelské praxi patří problematika zaměstnávání mezi jednu ze zásadních oblastí, kterou by podnikatel neměl v žádném případě podceňovat. Zákoník práce klade na podnikatele, kteří jsou zaměstnavateli, poměrně širokou škálu povinností a správně nastavená…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnanceGarance

30.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Ukončení pracovního poměru ve zkušební doběGarance

5.2.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zkušební doba je období určitého vzájemného testování zaměstnance a zaměstnavatele, zda daný zaměstnanec vyhovuje představám zaměstnavatele pro danou práci a naopak zda práce odpovídá představám zaměstnance. V tomto období mohou jak zaměstnanec, tak…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pracovní posudek, potvrzení o zaměstnáníGarance

5.2.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důvodem právní úpravy povinnosti zaměstnavatele vydávat pracovní posudek a potvrzení o zaměstnání je jak ochrana zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Nový zaměstnavatel, který přijímá zaměstnance do pracovního poměru, z pracovního posudku získá informace o…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Možnosti skončení pracovního poměruGarance

4.2.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr může skončit pouze některým ze způsobů stanovených zákoníkem práce. Právní úprava skončení pracovního poměru je obsažena v ustanoveních § 48 - 73 ZP.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Okamžité zrušení pracovního poměruGarance

4.2.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výjimečným způsobem ukončení pracovního poměru je tzv. okamžité zrušení pracovního poměru.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Dohoda o rozvázání pracovního poměruGarance

4.2.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, jedním ze způsobů, jak může pracovní poměr zaniknout, je uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výpověď z pracovního poměruGarance

4.2.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončení pracovního poměru výpovědí, ať již ze strany zaměstnance, či zaměstnavatele, se zcela zásadně liší od skončení pracovního poměru dohodou. Jde totiž o jednostranné právní jednání, které činí jen jeden účastník pracovněprávního vztahu vůči…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 67-68 ZP OdstupnéGarance

1.10.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 61 Projednání zrušení pracovního poměru s odborovou organizacíGarance

18.7.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Žádost o projednání okamžitého zrušení pracovního poměru se zaměstnancemGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavateleGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výpověď daná zaměstnancemGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Oznámení o skončení pracovního poměru na dobu určitouGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Dohoda o rozvázání pracovního poměruGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Oznámení zaměstnavatele, že trvá na tom, aby zaměstnanec dále konal svou práciGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Okamžité skončení pracovního poměru ze strany zaměstnanceGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavateleGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvyGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...