dnes je 8.8.2022

§ 147-149 ZP Pořadí a postup srážek ze mzdyGarance

18.7.2022, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Mzda a odměňování za práci zaměstnanců s. r. o.Garance

8.2.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každému zaměstnanci společnosti s ručením omezeným náleží za vykonanou práci mzda, případně odměna z dohod. Vyplacení mzdy je tedy vázáno na faktický výkon práce ze strany zaměstnance, nikoliv na pouhou existenci pracovněprávního vztahu. Z tohoto principu…

Přístupné pro: Start | Plus

§ 111 ZP Minimální mzdaGarance

13.1.2022, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

§ 112 ZP Zaručená mzdaGarance

13.1.2022, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Právní úprava mezd a platůGarance

7.1.2022, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava mezd a platů je obsažena zejména v ustanovení části šesté zákoníku práce nazvaném „Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního…

Přístupné pro: Start | Plus

§ 109 ZP Mzda, plat a náhrada z dohodGarance

1.1.2022, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Mzda při uplatnění konta pracovní dobyGarance

20.7.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konto pracovní doby je způsob rozvržení pracovní doby, který smí zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace. Při uplatnění konta pracovní doby se předpokládá, že zaměstnavatel bude zaměstnanci…

Přístupné pro: Start | Plus

Příplatky ke mzděGarance

18.7.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce zakotvuje kromě práva každého zaměstnance na mzdu za vykonanou práci, i práva zaměstnanců na odměnu minimálně v zákonem stanovené výši, pokud zaměstnanci pracují:

Přístupné pro: Start | Plus

Výplata mzdyGarance

16.7.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzda je splatná zásadně po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku. Od tohoto ujednání se nemohou strany odchýlit, tzn. není možné si v pracovní nebo…

Přístupné pro: Start | Plus

Srážky ze mzdyGarance

16.7.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srážkami ze mzdy se rozumí zákonem stanovené případy, kdy zaměstnavatel může ze mzdy zaměstnance určitou část mzdy srazit ve prospěch státu, zaměstnavatele nebo jiné osoby. Důvody, pro které je možné provádět srážky ze mzdy, jsou upraveny v § 146 ZP. Toto…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Platový výměrGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda o mzděGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Plná moc k převzetí mzdyGarance

5.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Žádost o zaplacení náhrady mzdy za dovolenouGarance

5.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdyGarance

4.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky, nevyúčtované zálohyGarance

4.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdyGarance

4.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda o srážkách ze mzdy - náhrada způsobené škody zaměstnancemGarance

3.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

§ 145-146 ZP Obecná ustanovení o srážkách z příjmuGarance

1.1.2019, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

§ 142-143 ZP Výplata mzdy a platuGarance

16.4.2015, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

§ 110 Za stejnou práci stejná mzda, plat, odměnaGarance

7.8.2013, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

§ 113 ZP Sjednání, stanovení nebo určení mzdyGarance

11.1.2012, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...