dnes je 3.3.2024

Praktické informace - Daňový kalendář

leden 2023

25.1.2023

  • - podání přiznání k DPH za prosinec 2022 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
  • - podání přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
  • - podání kontrolního hlášení za prosinec 2022 (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
  • - podání kontrolního hlášení za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c ZDPH)
  • - podání souhrnného hlášení za prosinec 2022 (u plátců, kteří dodali zboží, přemístili zboží z tuzemska do jiného členského státu EU nebo poskytnuli službu s místem plnění v jiném členském státě EU - viz § 102 odst. 1 ZDPH anebo přemístili zboží v režimu skladu z tuzemska do jiného členského státu EU - viz § 102 odst. 2 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly službu s místem plnění v jiném členském státě EU dle § 9 odst. 1 ZDPH nebo dodaly zboží jako prostřední osoba v rámci třístranného obchodu - viz § 102 odst. 3 ZDPH)
  • - podání souhrnného hlášení za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili z plnění uvedených v § 102 odst. 1 ZDPH pouze poskytnutí služby podle písm. d) s místem plnění v jiném členském státě EU)
  • - úhrada DPH za prosinec 2022 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
  • - úhrada DPH za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
Nahrávám...
Nahrávám...