Právnická angličtina v 10 krocích
11Lesson 11 - Final Test

 

Vítejte na stránkách on-line kurzu Právnická angličtina v 10 krocích, který Vám v krátkém čase pomůže zorientovat se v oblasti Legal English v podmínkách českého práva.

Přejít na objednávku

O kurzu Právnická angličtina v 10 krocích:

On-line kurz Právnická angličtina postihuje hlavní a nejvíce žádané oblasti právní praxe, představuje nejčastěji potřebnou terminologii pro jednání v angličtině nebo překlad textů.

Kurz je rozdělen do 10 lekcí, z nichž každá obsahuje teoretickou část zaměřenou na jednu oblast právní praxe, doprovodná cvičení na okamžité procvičení vykládané látky a slovníček důležitých termínů.

Výhodou on-line kurzu Právnická angličtina v 10 krocích je jeho zasazení do českého právního prostředí. Většina publikací se věnuje právnické angličtině v podmínkách angloamerického práva. My považujeme za přínosnější, pokud se účastník kurzu seznámí s terminologií českého práva, přeloženou do angličtiny. Získá tak základy pro další používání i vzdělávání v oblasti Legal English.

Součástí on-line kurzu Právnická angličtina v 10 krocích jsou i ukázky dokumentů, vzorových smluv nebo korespondence.

Část jednotlivých lekcí on-line kurzu je věnována i gramatice, tu jsme však omezili pouze na gramatické jevy, které považujeme za nejdůležitější při práci s anglicky psaným textem nebo pro jednání v angličtině.

 

O autorech on-line kurzu Právnická angličtina v 10 krocích:

Autorem on-line kurzu Právnická angličtina v 10 krocích je Mgr. Daniel Makovický, InLanguage s.r.o.

"Veríme, že nájdete to, čo hľadáte, ľahšie pristúpite k prekladu anglického odborného textu alebo k rokovaniu s protistranou v angličtine."

Do podmínek českého právního prostředí on-line kurz zasadil Mgr. Filip Hajný, advokát.

"Tento kurz mohu doporučit každému zájemci o právní angličtinu. Díky vyvážené struktuře jednotlivých lekcí je vhodný pro uživatele všech úrovní, včetně úplných začátečníků v mezinárodněprávní problematice. Přínosem kurzu je, že vychází z klíčových pojmů českého práva a na praktických příkladech ukazuje jejich správné používání. Spolupráce na přípravě kurzu pro mě byla zajímavým zpestřením advokátní praxe, ve které se s právní angličtinou často setkávám."

Jak je on-line kurz Právnická angličtina sestaven?

 • On-line kurz Právnická angličtina v 10 krocích je rozdělen do 10 lekcí, na něž navazuje závěrečný test.
 • Každá z lekcí obsahuje teoretickou část s výkladem k vybranému tématu, případně část gramatickou. Každou lekci uzavírá slovníček nejčatějších termínů.
 • Na teoretickou část navazují Exercises s praktickými testy pro procvičení nastudovaného. Na závěr lekce je pak připraven Answer Key pro kontrolu a vyhodnocení cvičení.
 • Slovíčka můžete studovat samostatně v mobilní aplikaci Memrise www.memrise.com/course/915336/pravnicka-anglictina-v-10-krocich-slovicka/

 Jak on-line kurz Právnická angličtina v 10 krocích probíhá?

 • Všech 10 lekcí on-line kurzu máte přístupných po dobu 1 roku, můžete studovat ve Vámi zvoleném čase i tempu
 • Přihlásit se do svého on-line kurzu můžete z kterékoliv počítače nebo tabletu
 • Po celý rok je Vám přístupný i závěrečný test - po jeho úspěšném absolvování získáte certifikát

Obsah on-line kurzu Právnická angličtina v 10 krocích:

 • Lesson 1 - Legal Professionals
 • Lesson 2 - Law of Contracts
 • Lesson 3 - Law of Business Organisations
 • Lesson 4 - Civil Procedure
 • Lesson 5 - Law of Contracts 2
 • Lesson 6 - Labour Law
 • Lesson 7 - Bankruptcy and Enforcement
 • Lesson 8 - Legal Correspondence
 • Lesson 9 - Contract Clauses
 • Lesson 10 - Civil Code Terminology