NEJNOVĚJŠÍ

Úvěry a zápůjčky - úroky z hlediska věřiteleZámekGarance

2.9.2014, Ing. Pavel Běhounek, Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Právní východiska Soukromoprávní úprava úvěru a půjčky Soukromoprávní podstata smluvních typů „smlouva o úvěru" a „smlouva o zápůjčce" je vysvětlena v článku   Úvěry a zápůjčky - právní úprava  . Problematika bezúročných ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Nové informace GFŘ k dani z nabytí nemovitých věcíZámekGarance

28.8.2014, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
GFŘ vydalo dvě nové informace k určitým ustanovením daně z nabytí nemovitých věci. Jedná se o: Problematiku daně z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Problematiku uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Insolvenční správceZámekGarance

27.8.2014, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer
Insolvenční správce a další správci Insolvenční správce je procesní subjekt ( § 9 písm. d) IZ ), který musí být podle § 27 odst. 1 IZ ustanoven do funkce nejpozději v rozhodnutí o úpadku ( § 136 IZ ), předtím může být ustanoven jen jako ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související

MMR chystá kampaň v regionech o čerpání peněz z fondů EU

27.8.2014, Zdroj: ČTK
Série konferencí pod názvem 'Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi' se uskuteční na přelomu října a listopadu v Praze a dalších sedmi krajských městech... Praha 27. srpna Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chystá informační kampaň, jak správně čerpat ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Vláda projedná novelu zpřesňující zdanění nemovitých věcí

27.8.2014, Zdroj: ČTK
Norma například upřesňuje vymezení předmětu daně z pozemků a předmětu daně ze staveb a jednotek a v souvislosti s tím zavádí nový pojem zdanitelná jednotka... Praha 26. srpna Vláda se bude ve středu zabývat novelou zákona o dani z nemovitých věcí, která ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související
NEJČTENĚJŠÍ

Vzor - Čestné prohlášení jednateleZámekGarance

1.12.2013, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení jednatele Já, níže podepsaný Jaromír Otruba , r. č. 580103/2657, trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00, jako jednatel obchodní společnosti KLASTOF, s. r. o., IČ: 233 411 15, se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Poplatníci pobírající starobní důchod - nejčastější dotazy na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob

4.8.2014, Zdroj: Ministerstvo financí
Dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ÚS 31/13... Praha, 1. srpna 2014 Zaměstnanec Zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Přehled příjmů a výdajů podniku a další informační poklady, které se dají najít v účetní uzávěrceZámekGarance

20.11.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Cash-flow Výkaz cash-flow se sleduje poměrně krátkou dobu. Jako součást finanční analýzy se využívá teprve čtyřicet let ve světě a patnáct let u nás. Výkaz o peněžních tocích můžete najít pod různými jmény: výkaz cash-flow výkaz peněžních toků výkaz o ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Informace Generálního finančního ředitelství ke změně osoby poplatníka

25.7.2014, Zdroj: Finanční správa
Doporučuje se v konkrétní kupní nebo směnné smlouvě uvést např.: „Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel“ ... Praha, 25. července V § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí , (dále jen ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Insolvenční správceZámekGarance

27.8.2014, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer
Insolvenční správce a další správci Insolvenční správce je procesní subjekt ( § 9 písm. d) IZ ), který musí být podle § 27 odst. 1 IZ ustanoven do funkce nejpozději v rozhodnutí o úpadku ( § 136 IZ ), předtím může být ustanoven jen jako ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související
NEJNOVĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
 • 28/2014 Sb. novela vyhl. č. 223/1995 Sb. (vyšlo dne: 24.2.2014 v částce č. 12)
 • 29/2014 Sb. novela nař. vl. č. 75/2007 Sb. a souvisejících nař. vl. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 30/2014 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 31/2014 Sb. novela vyhl. č. 141/2011 Sb. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 35/2014 Sb. novela vyhl. č. 383/2001 Sb. (vyšlo dne: 13.3.2014 v částce č. 14)
 • 38/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2018, 0,85 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 39/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 41/2014 Sb. o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou (vyšlo dne: 18.3.2014 v částce č. 17)
 • 48/2014 Sb. novela vyhl. č. 428/2001 Sb. (vyšlo dne: 28.3.2014 v částce č. 20)
 • 50/2014 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 31.3.2014 v částce č. 21)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Katastr nemovitostí a nový občanský zákoník  

JUDr. Adam Zítek Ph.D., 19. 9. 2014

 

Rekodifikace občanského práva zasáhla od 1. 1. 2014 významně i oblast právních vztahů k nemovitostem. Změna nastala již v samotném obsahu pojmu nemovitá věc, kdy věcí nemovitou jsou i některá práva. Reagováno je i na návrat uplatnění zásady superficies solo cedit, s cílem postupně sjednotit vlastnictví pozemku a stavby na něm umístěné. Přibyla celá řada práv, která je možno k nemovitostem sjednávat, jakožto práva věcná. Těmto změnám odpovídá i doprovodná legislativa, a to v podobě zcela nového katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek k němu. Posiluje se materiální publicita katastru nemovitostí ve prospěch práv nabytých v dobré víře a za přesně stanovených podmínek se umožňuje i nabytí práv od neoprávněného.

 

Obsah semináře:

 • Věc nemovitá, její součást a příslušenství. Přechodná ustanovení k dřívější právní úpravě. Změny v zápisu staveb k katastru nemovitostí. Stavba jako součást pozemku.
 • Nový katastrální zákon (z. č. 256/2013 Sb.) a prováděcí vyhlášky k němu vyhl. č. 357/2013 Sb., 358/2013 Sb. a 359/2013 Sb.). Nejdůležitější změny. Průběh vkladového řízení. Záznam a poznámka. Ověřování podpisů a náležitosti listin.
 • Ochrana dobré víry a zapsaný stav v katastru.
 • Nabývání vlastnictví či jiných práv k nemovitostem od nevlastníka (neoprávněného).
 • Tzv. ukradené nemovitosti a možnosti obrany proti zápisům v katastru nemovitostí.
 • Opuštěné nemovitosti a jejich vlastnictví.
 • Právo stavby jakožto věc nemovitá, jeho vznik, obsah a zánik. Zápis práva stavby do katastru nemovitostí.
 • Služebnosti a reálná břemena, jejich obsah a rozdíly. Vydržení a promlčení věcných břemen. Výměnek.
 • Jednotky bytového vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. a podle občanského zákoníku. Dvojí evidence jednotek v katastru nemovitostí a její právní důsledky.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihlásit se můžete zde.

 

Nový občanský zákoník v každodenní praxi

Mgr. Hana Kuncová, 6. 10. 2014

Seminář se věnuje nejčastějším oblastem občanského práva, které byly zasaženy velkou rekodifikací nového občanského zákoníku. V semináři se budeme zabývat nejčastějšími oblastmi občanského práva v denním životě a novou terminologií.

 

Obsah semináře:

 • Obecná část
  • předmět úpravy a její základní zásady; osoby (právnické osoby, spotřebitel, podnikatel); zastoupení; věci a jejich rozdělení; právní skutečnosti
 • Rodinné právo
  • manželství; vztahy; dědictví
 • Absolutní majetková práva
  • vlastnictví, spoluvlastnictví; správa cizího majetku; věcná práva k cizím věcem; dědické právo
 • Relativní majetková práva
  • smlouva, obsah závazků, změny závazků a jejich zánik; závazky z právních jednání; přenechání věci k užití jinému; závazky ze smluv příkazního typu; zájezd; dílo; péče o zdraví; společnost; závazky z odvážných smluv – pojištění; závazky z deliktu – náhrada škody
 • Společná a přechodná ustanovení
 • Diskuze a dotazy

Přihlásit se můžete zde.

 

Právě probíhá velká letní soutěž

Soutěž probíhá od 17. 7. 2014 do 30. 9. 2014 a je určena zákazníkům společnosti Verlag Dashöfer, kteří si v termínu od 17. 7. 2014 do 17. 9. 2014 zakoupí a zaplatí účast na libovolném prezenčním semináři, in-house semináři nebo konferenci. Všichni takovíto zákazníci postoupí do slosování, které proběhne dne 30. 9. 2014.

Výhry:

 • 1x tablet Prestigio PMT5587_WI
 • 4x tablet Prestigio PMT3677
 • Pro každého účastníka - přístup do videosemináře Etiketa