NEJNOVĚJŠÍ

Insolvenční správceZámekGarance

27.9.2014, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer
Insolvenční správce a další správci Insolvenční správce je procesní subjekt ( § 9 písm. d) IZ ), který musí být podle § 27 odst. 1 IZ ustanoven do funkce nejpozději v rozhodnutí o úpadku ( § 136 IZ ), předtím může být ustanoven jen jako ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související

Seznam zkratek právních předpisůZámekGarance

15.9.2014, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
SEZNAM ZKRATEK ČÚS   České účetní standardy   DŘ   zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád   DPH   daň z přidané hodnoty   IZ   zákon č. 182/2006 Sb. , insolvenční zákon   ObčZ   NOZ   zákon č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník   zákon č. 89/2012 Sb. , ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související

Dotčená zajištěníZámekGarance

15.9.2014, Mgr. Markéta Hálová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotčená zajištění Zajištěním se rozumí jakákoli majetková hodnota, která je určena k zajištění pohledávky , včetně pohledávky vzniklé teprve v budoucnosti. Účinky insolvenčního zákona jsou vyloučeny vůči: a) zajištění, které poskytl ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související

Vyloučení účinků insolvenčního zákona ve vztahu k platebním a vypořádacím systémůmZámekGarance

15.9.2014, Mgr. Markéta Hálová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyloučení účinků insolvenčního zákona ve vztahu k platebním a vypořádacím systémům Neodvolatelnost zúčtování/ vypořádání Ustanovení § 365 IZ garantuje na území celého Evropského hospodářského prostoru (viz část 10.1.1.1) některým ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související

Vyloučení účinků insolvenčního zákona ve vztahu k právům na některá zajištěníZámekGarance

15.9.2014, Mgr. Markéta Hálová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyloučení účinků insolvenčního zákona ve vztahu k právům na některá zajištění Vyloučení účinků Ustanovení § 366 IZ garantuje některým zajištěním (viz část 2.5.2.1) imunitu ve vztahu k IZ (v zahraniční literatuře se hovoří o „izolaci" ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související
NEJČTENĚJŠÍ

Vzor - Čestné prohlášení jednateleZámekGarance

1.12.2013, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení jednatele Já, níže podepsaný Jaromír Otruba , r. č. 580103/2657, trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00, jako jednatel obchodní společnosti KLASTOF, s. r. o., IČ: 233 411 15, se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Poplatníci pobírající starobní důchod - nejčastější dotazy na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob

4.8.2014, Zdroj: Ministerstvo financí
Dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ÚS 31/13... Praha, 1. srpna 2014 Zaměstnanec Zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Vzor - Ručitelské prohlášení podle § 2018 NOZZámekGarance

1.12.2013, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ručitelské prohlášení dle § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jako „ občanský zákoník ") Podepsaná společnost: Alfa, a. s. IČO: 123 45 654 se sídlem Praha 4, V Parku 2323/10, PSČ 148 00 zapsaná v obchodním ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Informace Generálního finančního ředitelství ke změně osoby poplatníka

25.7.2014, Zdroj: Finanční správa
Doporučuje se v konkrétní kupní nebo směnné smlouvě uvést např.: „Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel“ ... Praha, 25. července V § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí , (dále jen ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Přehled příjmů a výdajů podniku a další informační poklady, které se dají najít v účetní uzávěrceZámekGarance

20.11.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Cash-flow Výkaz cash-flow se sleduje poměrně krátkou dobu. Jako součást finanční analýzy se využívá teprve čtyřicet let ve světě a patnáct let u nás. Výkaz o peněžních tocích můžete najít pod různými jmény: výkaz cash-flow výkaz peněžních toků výkaz o ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související
NEJNOVĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
 • 28/2014 Sb. novela vyhl. č. 223/1995 Sb. (vyšlo dne: 24.2.2014 v částce č. 12)
 • 29/2014 Sb. novela nař. vl. č. 75/2007 Sb. a souvisejících nař. vl. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 30/2014 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 31/2014 Sb. novela vyhl. č. 141/2011 Sb. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 35/2014 Sb. novela vyhl. č. 383/2001 Sb. (vyšlo dne: 13.3.2014 v částce č. 14)
 • 38/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2018, 0,85 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 39/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 41/2014 Sb. o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou (vyšlo dne: 18.3.2014 v částce č. 17)
 • 48/2014 Sb. novela vyhl. č. 428/2001 Sb. (vyšlo dne: 28.3.2014 v částce č. 20)
 • 50/2014 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 31.3.2014 v částce č. 21)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Nový občanský zákoník v každodenní praxi

Mgr. Hana Kuncová, 6. 10. 2014

Seminář se věnuje nejčastějším oblastem občanského práva, které byly zasaženy velkou rekodifikací nového občanského zákoníku. V semináři se budeme zabývat nejčastějšími oblastmi občanského práva v denním životě a novou terminologií.

 

Obsah semináře:

 • Obecná část
  • předmět úpravy a její základní zásady; osoby (právnické osoby, spotřebitel, podnikatel); zastoupení; věci a jejich rozdělení; právní skutečnosti
 • Rodinné právo
  • manželství; vztahy; dědictví
 • Absolutní majetková práva
  • vlastnictví, spoluvlastnictví; správa cizího majetku; věcná práva k cizím věcem; dědické právo
 • Relativní majetková práva
  • smlouva, obsah závazků, změny závazků a jejich zánik; závazky z právních jednání; přenechání věci k užití jinému; závazky ze smluv příkazního typu; zájezd; dílo; péče o zdraví; společnost; závazky z odvážných smluv – pojištění; závazky z deliktu – náhrada škody
 • Společná a přechodná ustanovení
 • Diskuze a dotazy

Přihlásit se můžete zde.