NEJNOVĚJŠÍ

Insolvenční správceZámekGarance

26.7.2014, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Tomáš Braun Insolvenční správce a další správci Insolvenční správce je procesní subjekt ( § 9 písm. d) IZ ), který musí být podle § 27 odst. 1 IZ ustanoven do funkce nejpozději v rozhodnutí o úpadku ( § 136 IZ ), předtím může být ustanoven jen jako ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související

Zákon o inspekci práceZámekGarance

25.7.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Petr Bukovjan Zákon č. 251/2005 Sb. , o inspekci práce, v platném znění (ZIP), upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce , jejich působnost a příslušnost , některá práva a povinnosti těchto kontrolních orgánů i kontrolovaných osob při kontrole a ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Informace Generálního finančního ředitelství ke změně osoby poplatníka

25.7.2014, Zdroj: Finanční správa
Doporučuje se v konkrétní kupní nebo směnné smlouvě uvést např.: „Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel“ ... Praha, 25. července V § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí , (dále jen ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Zálohy na rozdělení ziskuZámekGarance

23.7.2014, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivana Pilařová 1. Právní předpisy Úvod Možnost výplaty zálohy na podíly na zisku je jednou ze stěžejních změn zákona o obchodních korporacích. Na rozdíl od dříve platného ustanovení § 178 odst. 1 ObchZ (pro a. s.) a § 123 odst. 2 ObchZ (pro s. r. o.), ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Firmy nabízejí v “Odborné praxi“ více než 8 400 pracovních míst

23.7.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Programy se rozběhly 1. července 2013 a skončí 31. října 2015. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 30 let věku bez ohledu na dosažené vzdělání... Praha, 21. 7. 2014 Celkem 6 163 zaměstnavatelů v celé ČR projevilo ke konci června 2014 zájem o vstup ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související
NEJČTENĚJŠÍ

Vzor - Čestné prohlášení jednateleZámekGarance

1.12.2013, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Dita Komárková Čestné prohlášení jednatele Já, níže podepsaný Jaromír Otruba , r. č. 580103/2657, trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00, jako jednatel obchodní společnosti KLASTOF, s. r. o., IČ: 233 411 15, se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Obsah a úprava zakladatelských dokumentůZámekGarance

11.4.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Alena Malachová Základním dokumentem ve společnosti bývá společenská smlouva. Společenskou smlouvou rozumíme zpravidla veřejnou listinu ve formě notářského zápisu, která se používá při založení společnosti. Společnost s ručením omezeným však může být ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Exekuce na obchodní podíl

10.4.2013, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podstatou nové právní úpravy je, že se obchodní podíl povinného stane za zákonem stanovených předpokladů nejprve předmětem dražby... Dosavadní právní úprava Dosavadní právní úprava exekuce (výkonu rozhodnutí) postižením obchodního podílu ve společnosti s ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Přehled příjmů a výdajů podniku a další informační poklady, které se dají najít v účetní uzávěrceZámekGarance

20.11.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Cash-flow Výkaz cash-flow se sleduje poměrně krátkou dobu. Jako součást finanční analýzy se využívá teprve čtyřicet let ve světě a patnáct let u nás. Výkaz o peněžních tocích můžete najít pod různými jmény: výkaz cash-flow výkaz peněžních toků výkaz o ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

VZP přidá dětem na tábory

20.5.2014, Zdroj: VZP
Nabídka příspěvku platí jak pro klasické pobytové tábory, tak pro tzv. příměstské letní tábory... Praha, 15. května Příspěvek na letní prázdninové tábory, který byl v loňském roce mezi klienty VZP vůbec nejžádanějším benefitem, nabídne největší česká ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související
NEJNOVĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
 • 28/2014 Sb. novela vyhl. č. 223/1995 Sb. (vyšlo dne: 24.2.2014 v částce č. 12)
 • 29/2014 Sb. novela nař. vl. č. 75/2007 Sb. a souvisejících nař. vl. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 30/2014 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 31/2014 Sb. novela vyhl. č. 141/2011 Sb. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 35/2014 Sb. novela vyhl. č. 383/2001 Sb. (vyšlo dne: 13.3.2014 v částce č. 14)
 • 38/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2018, 0,85 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 39/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 41/2014 Sb. o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou (vyšlo dne: 18.3.2014 v částce č. 17)
 • 48/2014 Sb. novela vyhl. č. 428/2001 Sb. (vyšlo dne: 28.3.2014 v částce č. 20)
 • 50/2014 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 31.3.2014 v částce č. 21)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

SVJ a nový občanský zákoník

21. 8. 2014

JUDr. Adam Zítek Ph.D.

Nový občanský zákoník změnil i úpravu vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Obdobně jako dosavadní zákon č. 72/1994 Sb., preferuje, a za určených podmínek i ukládá, povinnou existenci právnické osoby (SVJ), která vykonává správu společných částí domu a v níž je povinné členství vlastníků jednotek.

Obsah semináře:

 • Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku (NOZ) ve vztahu k SVJ vzniklým před jeho účinností.
 • Konkrétní (transformační) povinnosti dříve vzniklých SVJ.
 • Vzorové stanovy SVJ (vl. nař. 371/2004 Sb.) a použitelnost jejich obsahu po 1. 1. 2014 - tam, kde jsou stanovami dříve vzniklých SVJ.
 • Změny stanov v přechodném (transformačním) období.
 • Vznik SVJ po 1. 1. 2014.
 • Stanovy SVJ po 1. 1. 2014. Kompetence shromáždění SVJ.
 • Práva a povinnosti členů SVJ vůči SVJ a SVJ vůči členům.
 • Příspěvky na správu a úhrada služeb. Aplikace zák. č. 67/2013 Sb.
 • Diskuse a dotazy

Přihlásit se můžete zde.