NEJNOVĚJŠÍ

Insolvenční správceZámekGarance

23.8.2014, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer
Insolvenční správce a další správci Insolvenční správce je procesní subjekt ( § 9 písm. d) IZ ), který musí být podle § 27 odst. 1 IZ ustanoven do funkce nejpozději v rozhodnutí o úpadku ( § 136 IZ ), předtím může být ustanoven jen jako ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související

Upuštění od předepsání úroku z posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátkyZámekGarance

21.8.2014, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cílem metodického pokynu Generálního finančního ředitelství je v rámci celého území státu maximální možná míra jednotnosti a objektivnosti při rozhodování o upuštění od předepsání úroku z posečkání úhrady daně nebo jejího rozložení na ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Nová pravidla zjednoduší veřejné zakázky

20.8.2014, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Zadavatelé budou moci hodnotit kvalifikaci a zkušenosti pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky. Zavedena bude také možnost hodnocení vlivu na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce ... Praha, 8. srpna Hlavním cílem MMR je kompletní ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Ministryně spravedlnosti poslala koaličním partnerům část pracovní verze návrhu novely občanského zákoníku

20.8.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Minulý týden čtyřčlenná expertní komise doporučila, aby vzhledem k rozsáhlosti a složitosti zákoníku byl materiál projednáván po částech ... Ministryně spravedlnosti Helena Válková odeslala dopis předsedům koaličních stran s informací o průběhu přípravy novely ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnouZámekGarance

19.8.2014, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonné opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, pro účely stanovení daně z nabytí nemovitých věcí (dále jen „ZDNV"), neupravuje speciální režim pro předmět či poplatníky daně, jsou-li nabývány nemovité věci směnou. ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související
NEJČTENĚJŠÍ

Vzor - Čestné prohlášení jednateleZámekGarance

1.12.2013, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení jednatele Já, níže podepsaný Jaromír Otruba , r. č. 580103/2657, trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00, jako jednatel obchodní společnosti KLASTOF, s. r. o., IČ: 233 411 15, se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Obsah a úprava zakladatelských dokumentůZámekGarance

11.4.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základním dokumentem ve společnosti bývá společenská smlouva. Společenskou smlouvou rozumíme zpravidla veřejnou listinu ve formě notářského zápisu, která se používá při založení společnosti. Společnost s ručením omezeným však může být ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Exekuce na obchodní podíl

10.4.2013, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podstatou nové právní úpravy je, že se obchodní podíl povinného stane za zákonem stanovených předpokladů nejprve předmětem dražby... Dosavadní právní úprava Dosavadní právní úprava exekuce (výkonu rozhodnutí) postižením obchodního podílu ve společnosti s ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Přehled příjmů a výdajů podniku a další informační poklady, které se dají najít v účetní uzávěrceZámekGarance

20.11.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Cash-flow Výkaz cash-flow se sleduje poměrně krátkou dobu. Jako součást finanční analýzy se využívá teprve čtyřicet let ve světě a patnáct let u nás. Výkaz o peněžních tocích můžete najít pod různými jmény: výkaz cash-flow výkaz peněžních toků výkaz o ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

VZP přidá dětem na tábory

20.5.2014, Zdroj: VZP
Nabídka příspěvku platí jak pro klasické pobytové tábory, tak pro tzv. příměstské letní tábory... Praha, 15. května Příspěvek na letní prázdninové tábory, který byl v loňském roce mezi klienty VZP vůbec nejžádanějším benefitem, nabídne největší česká ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související
NEJNOVĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
 • 28/2014 Sb. novela vyhl. č. 223/1995 Sb. (vyšlo dne: 24.2.2014 v částce č. 12)
 • 29/2014 Sb. novela nař. vl. č. 75/2007 Sb. a souvisejících nař. vl. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 30/2014 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 31/2014 Sb. novela vyhl. č. 141/2011 Sb. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 35/2014 Sb. novela vyhl. č. 383/2001 Sb. (vyšlo dne: 13.3.2014 v částce č. 14)
 • 38/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2018, 0,85 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 39/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 41/2014 Sb. o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou (vyšlo dne: 18.3.2014 v částce č. 17)
 • 48/2014 Sb. novela vyhl. č. 428/2001 Sb. (vyšlo dne: 28.3.2014 v částce č. 20)
 • 50/2014 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 31.3.2014 v částce č. 21)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Katastr nemovitostí a nový občanský zákoník  

JUDr. Adam Zítek Ph.D., 19. 9. 2014

 

Rekodifikace občanského práva zasáhla od 1. 1. 2014 významně i oblast právních vztahů k nemovitostem. Změna nastala již v samotném obsahu pojmu nemovitá věc, kdy věcí nemovitou jsou i některá práva. Reagováno je i na návrat uplatnění zásady superficies solo cedit, s cílem postupně sjednotit vlastnictví pozemku a stavby na něm umístěné. Přibyla celá řada práv, která je možno k nemovitostem sjednávat, jakožto práva věcná. Těmto změnám odpovídá i doprovodná legislativa, a to v podobě zcela nového katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek k němu. Posiluje se materiální publicita katastru nemovitostí ve prospěch práv nabytých v dobré víře a za přesně stanovených podmínek se umožňuje i nabytí práv od neoprávněného.

 

Obsah semináře:

 • Věc nemovitá, její součást a příslušenství. Přechodná ustanovení k dřívější právní úpravě. Změny v zápisu staveb k katastru nemovitostí. Stavba jako součást pozemku.
 • Nový katastrální zákon (z. č. 256/2013 Sb.) a prováděcí vyhlášky k němu vyhl. č. 357/2013 Sb., 358/2013 Sb. a 359/2013 Sb.). Nejdůležitější změny. Průběh vkladového řízení. Záznam a poznámka. Ověřování podpisů a náležitosti listin.
 • Ochrana dobré víry a zapsaný stav v katastru.
 • Nabývání vlastnictví či jiných práv k nemovitostem od nevlastníka (neoprávněného).
 • Tzv. ukradené nemovitosti a možnosti obrany proti zápisům v katastru nemovitostí.
 • Opuštěné nemovitosti a jejich vlastnictví.
 • Právo stavby jakožto věc nemovitá, jeho vznik, obsah a zánik. Zápis práva stavby do katastru nemovitostí.
 • Služebnosti a reálná břemena, jejich obsah a rozdíly. Vydržení a promlčení věcných břemen. Výměnek.
 • Jednotky bytového vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. a podle občanského zákoníku. Dvojí evidence jednotek v katastru nemovitostí a její právní důsledky.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihlásit se můžete zde.

 

Nový občanský zákoník v každodenní praxi

Mgr. Hana Kuncová, 6. 10. 2014

Seminář se věnuje nejčastějším oblastem občanského práva, které byly zasaženy velkou rekodifikací nového občanského zákoníku. V semináři se budeme zabývat nejčastějšími oblastmi občanského práva v denním životě a novou terminologií.

 

Obsah semináře:

 • Obecná část
  • předmět úpravy a její základní zásady; osoby (právnické osoby, spotřebitel, podnikatel); zastoupení; věci a jejich rozdělení; právní skutečnosti
 • Rodinné právo
  • manželství; vztahy; dědictví
 • Absolutní majetková práva
  • vlastnictví, spoluvlastnictví; správa cizího majetku; věcná práva k cizím věcem; dědické právo
 • Relativní majetková práva
  • smlouva, obsah závazků, změny závazků a jejich zánik; závazky z právních jednání; přenechání věci k užití jinému; závazky ze smluv příkazního typu; zájezd; dílo; péče o zdraví; společnost; závazky z odvážných smluv – pojištění; závazky z deliktu – náhrada škody
 • Společná a přechodná ustanovení
 • Diskuze a dotazy

Přihlásit se můžete zde.

 

Právě probíhá velká letní soutěž

Soutěž probíhá od 17. 7. 2014 do 30. 9. 2014 a je určena zákazníkům společnosti Verlag Dashöfer, kteří si v termínu od 17. 7. 2014 do 17. 9. 2014 zakoupí a zaplatí účast na libovolném prezenčním semináři, in-house semináři nebo konferenci. Všichni takovíto zákazníci postoupí do slosování, které proběhne dne 30. 9. 2014.

Výhry:

 • 1x tablet Prestigio PMT5587_WI
 • 4x tablet Prestigio PMT3677
 • Pro každého účastníka - přístup do videosemináře Etiketa