NEJNOVĚJŠÍ

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavateleZámekGarance

30.10.2014, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 8. Zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související

Představení Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014-2020ZámekGarance

30.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
I v tomto příspěvku pokračujeme v představení operačních programů pro období 2014-2020. Zaměříme na se dotace z Evropského sociálního fondu, a to konkrétně na Operační program Zaměstnanost. Operační program Zaměstnanost Řídicím orgánem Operačního programu ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchZámekGarance

30.10.2014, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 6. Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch Regionální operační program Moravskoslezsko Zdroje informací: ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zemědělství, lesnictví, rybářstvíZámekGarance

30.10.2014, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 4. Zemědělství, lesnictví, rybářství Program rozvoje venkova Národní dotace v zemědělství a potravinářství ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firemZámekGarance

30.10.2014, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Operační program Praha - Konkurenceschopnost Zdroje informací: http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/1206_vyhlaseni-14.vyzvy-oppk.html?strana=1 Dílčí programy Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související
NEJČTENĚJŠÍ

Přehled příjmů a výdajů podniku a další informační poklady, které se dají najít v účetní uzávěrceZámekGarance

20.11.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Cash-flow Výkaz cash-flow se sleduje poměrně krátkou dobu. Jako součást finanční analýzy se využívá teprve čtyřicet let ve světě a patnáct let u nás. Výkaz o peněžních tocích můžete najít pod různými jmény: výkaz cash-flow výkaz peněžních toků výkaz o ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce

9.10.2014, Zdroj: Finanční správa
Praha, 9. října Nejčastější dotazy na uplatnění slevy na poplatníka z příjmů fyzických osob za rok 2013. Za jaké zdaňovací období lze uplatnit slevu na poplatníka na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013 ze dne 22. září 2014, ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Vzor - Čestné prohlášení jednateleZámekGarance

1.12.2013, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení jednatele Já, níže podepsaný Jaromír Otruba , r. č. 580103/2657, trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00, jako jednatel obchodní společnosti KLASTOF, s. r. o., IČ: 233 411 15, se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Podíl a společné jmění manželů

8.10.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úprava společného jmění manželů v novém občanském zákoníku zakotvuje v souvislosti s podílem to, co judikatura i právní teorie dávno dovozovaly. Ustanovení § 709 odst. 3 NOZ výslovně stanoví, že součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Vzor - Ručitelské prohlášení podle § 2018 NOZZámekGarance

1.12.2013, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ručitelské prohlášení dle § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jako „ občanský zákoník ") Podepsaná společnost: Alfa, a. s. IČO: 123 45 654 se sídlem Praha 4, V Parku 2323/10, PSČ 148 00 zapsaná v obchodním ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související
NEJNOVĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
 • 28/2014 Sb. novela vyhl. č. 223/1995 Sb. (vyšlo dne: 24.2.2014 v částce č. 12)
 • 29/2014 Sb. novela nař. vl. č. 75/2007 Sb. a souvisejících nař. vl. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 30/2014 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 31/2014 Sb. novela vyhl. č. 141/2011 Sb. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 35/2014 Sb. novela vyhl. č. 383/2001 Sb. (vyšlo dne: 13.3.2014 v částce č. 14)
 • 38/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2018, 0,85 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 39/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 41/2014 Sb. o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou (vyšlo dne: 18.3.2014 v částce č. 17)
 • 48/2014 Sb. novela vyhl. č. 428/2001 Sb. (vyšlo dne: 28.3.2014 v částce č. 20)
 • 50/2014 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 31.3.2014 v částce č. 21)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Co nového v českém právu přinesl rok 2014 a výhled do roku 2015 - stručný přehled změn pro podnikatele

Mgr. Hana Kuncová

10.11.2014
12.1.2015

Obsah semináře:

 • Základní změny v právním řádu
 • Obecné pojetí nového občanského zákoníku
 • Stručný průřez základních změn v NOZ
 • Definice pojmů: korporace, spotřebitel, zástavní právo, vlastnictví, právo na stavbu, závazkové vztahy, sankce, limitace náhrady škody, úroky z prodlení, přebírání závazků dědici po zůstaviteli, dědění ze zákona a ze závěti, odkaz, rodinné právo – SJM, podíl ve společnosti, marnotratný manžel, právo na informace, výchova, vyživovací povinnosti, změny v závazkových vztazích, darování, kupní smlouva, smlouva o dílo
 • Vliv NOZ na nový katastrální zákon
 • Zákon o obchodních korporacích – stručný přehled změn v závislosti na NOZ – zakladatelské dokumenty, smlouva o výkonu funkce, koncern, odpovědnost, překážka insolvence, přechod z obchodního zákoníku do zákona o obchodních korporací
 • Mezinárodní právo soukromé – závazkové vztahy a podnikatelé
 • Stručný přehled změn ve vztahu k zákoníku práce
 • Připravované změny pro rok 2015 v NOZ, ZOK a v zákoníku práce

Přihlásit se můžete zde.