Firma profi LIVE

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 27.6.2016
 1 EUR27,15 CZK (+0,05)
 1 USD24,69 CZK (+0,21)
 1 GBP32,54 CZK (-1,07)
 100 RUB37,8 CZK (+0,5)
 100 JPY24,29 CZK (+0,37)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správceGarance

27.6.2016, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úprava odměny a hotových výdajů insolvenčního správce je obsažena ve vyhlášce č. 313/2007 Sb. (dále jen „ OdmV "). Základní výklad k tomuto tématu je podán v části   3.3.9  . Odměna insolvenčního správce v konkursu - změna úpravy účinná od ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Rozhodnutí o schválení oddluženíGarance

27.6.2016, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutí o tom, zda oddlužení (přijaté formou zpeněžení majetkové podstaty či formou plnění splátkového kalendáře) schvaluje, či neschvaluje , vydá insolvenční soud podle § 404 IZ neprodleně a) po skončení jednání, při kterém byly ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Částečný rozvrhGarance

24.6.2016, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnost správce požádat o povolení částečného rozvrhu V případě, že dosud nebylo ukončeno zpeněžení majetkové podstaty (a tedy nelze zatím předložit konečnou zprávu a vydat rozvrh), ale přitom již jsou k dispozici určité finanční ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Námitky věřitelů o nepřípustnosti oddluženíGarance

24.6.2016, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Skutečnosti zakládající nepřípustnost oddlužení, tj. skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly návrh na povolení oddlužení - odmítnout ( § 389 IZ , viz část   9.2.1   ad A), nebo - zamítnout ( § 395 IZ , viz část   9.3.1  ), které vyšly ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službáchArchiv

24.6.2016, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 1. Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách Operační program Podnikání a ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference: Dotační příležitosti pro podnikatele - konference - jak získat finance a jak o ně nepřijít 

Last Minute sleva 10 %, 29. 6. 2016 Praha

Bc. et Bc. Ondřej Homola, Ing. Tomáš Musil, Mgr. Filip Hajný, Mgr. Petr Burda

Jak získat finance: představení operačních programů zaměřených pro podnikatele, přehled aktuálně platných a nejbližších výzev, harmonogram výzev, představení dotačního cyklu (co je všechno potřeba pro podání žádosti a jak vypadá realizace a ukončení projektu - na příkladu vybraného operačního programu, ideálně OPPIK či dalších), nejčastější chyby při podávání a realizaci projektů. Jak o finance nepřijít: problematika výběrových řízení, problematika podávání žádostí o platbu, monitoringu, kontrol na místě, vybrané právní otázky dotaci pro podnikatelsky sektor, diskuse. Smlouvy v dotačním cyklu: smlouvy  s dodavateli, smlouvy v novém občanském zákoníku, kupní smlouvy (stroje, hardware, software), smlouva o dílo (zejm. na stavební práce). 

Seminář: Projektový management - dvoudenní

13. a 14. 9. 2016 (úterý a středa) Mgr. Jiří Jandečka

Co je to projektové řízení. Životní cyklus projektu. Procesy projektového managementu. Organizování a koordinování projektů (sestavení projektového týmu, matice odpovědnosti). Zahájení a iniciace projektu. Plánování projektu (hierarchická struktura činností, časové harmonogramy, rozpočet projektu, doba návratnosti projektu). Identifikace a řízení rizik. Efektivní řízení projektových prací (řízení změn, operativní řízení projektu). Monitorování a kontrola projektu (rozpočet a jeho sledování, hodnocení rozpracovanosti projektu). Uzavření a vyhodnocení projektu. Shrnutí a závěr. 

Konference: Bezproblémové SVJ - právně, účetně i daňově - konference

19. 9. 2015 (pondělí) JUDr. Adam Zítek Ph.D., Ing. Martin Durec

First Minute sleva 20% při přihlášení do konce června!

SVJ a občanský zákoník: Aktuální povinnosti SVJ vzniklých dle zákona č. 72/1994 Sb.: některé tipy a doporučení pro přizpůsobení stanov nové právní úpravě občanského zákoníku; forma změny stanov. Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku a dopady do praxe: povinné založení SVJ a jeho forma; povinný vznik SVJ, způsoby zákonného přinucení; odložený vznik SVJ a majoritní spoluvlastník. Vnitřní poměry SVJ a jeho orgány: nejvyšší orgán SVJ, jeho působnost a způsoby rozhodování; statutární orgán SVJ, jeho složení a odpovědnost; další možné orgány SVJ. SVJ a jeho obrana proti neplatičům. Odpolední účetní a daňový blok: Účtování nákladů a příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku a na služby spojené s užíváním jednotek, odpověď na otázku "jak poznám, kolik je ve fondu oprav?" Existence dvou právnických osob v jednom domě (společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo) z pohledu účetního a daňového. Zdaňování SVJ z hlediska daně z příjmů právnických osob, příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků. Problematika odměňování za práci pro SVJ.  

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: