NEJNOVĚJŠÍ

Stát vrátil důchodcům z daní na základě verdiktu soudu 600 mil. Kč

26.11.2014, Zdroj: ČTK
O slevu na dani za loňský rok se však musí důchodci přihlásit sami ... Praha 26. listopadu Již 600 milionů korun vrátil stát 146.000 pracujících důchodců z daní za rok 2013 na základě verdiktu soudu. Slevu na dani za loňský rok přiznal jedné konkrétní ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Dávky na bydlení se asi sníží, počítat se mají z nižších normativů

25.11.2014, Zdroj: ČTK
Do snížení takzvaných normativních nákladů se totiž promítne zlevnění energií ... Praha 25. listopadu Dávky na bydlení se zřejmě příští rok o něco sníží. Částky stanovených nákladů na byt, podle nichž se pomoc potřebným od státu vypočítává, totiž nejspíš ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Pojišťovny by měly v roce 2015 vydat na péči o 9 mld. víc

25.11.2014, Zdroj: ČTK
Kompenzace zrušených poplatků slíbila zdravotníkům vláda, která rovněž deklarovala navýšení úhrad lůžkovým zařízením, kde od ledna všem zaměstnancům stoupnou tarifní platy o pět procent... Praha 25. listopadu Oproti letošku by měly dát zdravotní pojišťovny ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Stát poskytne úvěry na obnovu majetku zničených všemi živly

24.11.2014, Zdroj: ČTK
Dosud mohl fond půjčovat peníze jen po povodních, pro mimořádné dotace při jiném typu živelní pohromy musela vypsání dotací vždy schválit vláda. Praha 24. listopadu Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) bude poskytovat nízkoúročené úvěry na odstraňování škod po ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Interpretace NÚR I - 31 - Mezitímní účetní výkaznictvíZámekGarance

21.11.2014, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účetní jednotky v průběhu svého účetního období z různých důvodů zveřejňují účetní informace mimo své řádné či mimořádné účetní závěrky . Zveřejněním pak rozumíme předání či zpřístupnění informací z účetnictví mimo účetní jednotku. V praxi ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související
NEJČTENĚJŠÍ

Sleva na dani pro ekonomicky činné starobní důchodceZámekGarance

16.10.2014, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ústavní soud rozhodl postupně ve dvou rozsudcích ve prospěch uplatnění slevy na dani z příjmů fyzických osob všem starobním důchodcům. Prvním rozhodnutím z července tohoto roku následně došlo ke změně zákona platného pro zdaňovací období ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce

9.10.2014, Zdroj: Finanční správa
Praha, 9. října Nejčastější dotazy na uplatnění slevy na poplatníka z příjmů fyzických osob za rok 2013. Za jaké zdaňovací období lze uplatnit slevu na poplatníka na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013 ze dne 22. září 2014, ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Vzor - Čestné prohlášení jednateleZámekGarance

1.12.2013, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení jednatele Já, níže podepsaný Jaromír Otruba , r. č. 580103/2657, trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00, jako jednatel obchodní společnosti KLASTOF, s. r. o., IČ: 233 411 15, se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Podíl a společné jmění manželů

8.10.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úprava společného jmění manželů v novém občanském zákoníku zakotvuje v souvislosti s podílem to, co judikatura i právní teorie dávno dovozovaly. Ustanovení § 709 odst. 3 NOZ výslovně stanoví, že součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Přehled příjmů a výdajů podniku a další informační poklady, které se dají najít v účetní uzávěrceZámekGarance

20.11.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Cash-flow Výkaz cash-flow se sleduje poměrně krátkou dobu. Jako součást finanční analýzy se využívá teprve čtyřicet let ve světě a patnáct let u nás. Výkaz o peněžních tocích můžete najít pod různými jmény: výkaz cash-flow výkaz peněžních toků výkaz o ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související
NEJNOVĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
 • 28/2014 Sb. novela vyhl. č. 223/1995 Sb. (vyšlo dne: 24.2.2014 v částce č. 12)
 • 29/2014 Sb. novela nař. vl. č. 75/2007 Sb. a souvisejících nař. vl. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 30/2014 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 31/2014 Sb. novela vyhl. č. 141/2011 Sb. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 35/2014 Sb. novela vyhl. č. 383/2001 Sb. (vyšlo dne: 13.3.2014 v částce č. 14)
 • 38/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2018, 0,85 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 39/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 41/2014 Sb. o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou (vyšlo dne: 18.3.2014 v částce č. 17)
 • 48/2014 Sb. novela vyhl. č. 428/2001 Sb. (vyšlo dne: 28.3.2014 v částce č. 20)
 • 50/2014 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 31.3.2014 v částce č. 21)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Co nového v českém právu přinesl rok 2014 a výhled do roku 2015 - stručný přehled změn pro podnikatele

Mgr. Hana Kuncová

12.1.2015

Obsah semináře:

 • Základní změny v právním řádu
 • Obecné pojetí nového občanského zákoníku
 • Stručný průřez základních změn v NOZ
 • Definice pojmů: korporace, spotřebitel, zástavní právo, vlastnictví, právo na stavbu, závazkové vztahy, sankce, limitace náhrady škody, úroky z prodlení, přebírání závazků dědici po zůstaviteli, dědění ze zákona a ze závěti, odkaz, rodinné právo – SJM, podíl ve společnosti, marnotratný manžel, právo na informace, výchova, vyživovací povinnosti, změny v závazkových vztazích, darování, kupní smlouva, smlouva o dílo
 • Vliv NOZ na nový katastrální zákon
 • Zákon o obchodních korporacích – stručný přehled změn v závislosti na NOZ – zakladatelské dokumenty, smlouva o výkonu funkce, koncern, odpovědnost, překážka insolvence, přechod z obchodního zákoníku do zákona o obchodních korporací
 • Mezinárodní právo soukromé – závazkové vztahy a podnikatelé
 • Stručný přehled změn ve vztahu k zákoníku práce
 • Připravované změny pro rok 2015 v NOZ, ZOK a v zákoníku práce

Přihlásit se můžete zde.