NEJNOVĚJŠÍ

Vláda dá výhradám odborů a firem k novým zákonům větší váhu

17.12.2014, Zdroj: ČTK
Podle autorů návrhu je cílem posílit roli zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů při vytváření zákonů... Praha 15. prosince Vláda změnila pravidla přípravy zákonů a předpisů. Větší slovo při tvorbě nové legislativy budou mít odboráři a zaměstnavatelé. Jejich ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Zdarma | Start | Plus
Související

Sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku

17.12.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z posledních zajímavých úprav zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZDP“) je sleva za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, úprava této slevy je ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Zdarma | Start | Plus
Související

Změny v daňových zákonech v roce 2015

17.12.2014, Zdroj: Ministerstvo financí
Jaké nové povinnosti zaměstnavatele od nového roku čekají? ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Zdarma | Start | Plus
Související

Novela zákona o veřejných zakázkáchZámekGarance

16.12.2014, Mgr. Hana Vítová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 12. 12. 2014 schválila ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č.  341/2013 Sb. , kterým se ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Plus
Související

První výzvy na podporu úvěrů pro menší firmy budou v lednu

16.12.2014, Zdroj: ČTK
Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk přístup malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům... Praha 15. prosince Vláda dnes schválila program Záruka 2015 až 2023, první výzvy vyhlásí ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v lednu. Cílem ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Zdarma | Start | Plus
Související
NEJČTENĚJŠÍ

Vzor - Čestné prohlášení jednateleZámekGarance

1.12.2013, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení jednatele Já, níže podepsaný Jaromír Otruba , r. č. 580103/2657, trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00, jako jednatel obchodní společnosti KLASTOF, s. r. o., IČ: 233 411 15, se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Start | Plus
Související

Od ledna ruší zákon povinnou elektronickou komunikaci s ČSSZ

7.11.2014, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy ... Praha 7. 11. 2014 Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Zdarma | Start | Plus
Související

Sleva na dani pro ekonomicky činné starobní důchodceZámekGarance

16.10.2014, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ústavní soud rozhodl postupně ve dvou rozsudcích ve prospěch uplatnění slevy na dani z příjmů fyzických osob všem starobním důchodcům. Prvním rozhodnutím z července tohoto roku následně došlo ke změně zákona platného pro zdaňovací období ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Start | Plus
Související

Exekuce na obchodní podíl

10.4.2013, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podstatou nové právní úpravy je, že se obchodní podíl povinného stane za zákonem stanovených předpokladů nejprve předmětem dražby... Dosavadní právní úprava Dosavadní právní úprava exekuce (výkonu rozhodnutí) postižením obchodního podílu ve společnosti s ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Zdarma | Start | Plus
Související

Vzor - Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným (více podílů stejného druhu)ZámekGarance

12.2.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Společenská smlouva I. Obchodní firma, právní forma a sídlo společnosti Obchodní firma je: Autodoprava Kučera & kol., s. r. o. Právní forma je: společnost s ručením omezeným Sídlo společnosti je: Praha (dále jen „ společnost ") II. ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Start | Plus
Související
NEJNOVĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
 • 28/2014 Sb. novela vyhl. č. 223/1995 Sb. (vyšlo dne: 24.2.2014 v částce č. 12)
 • 29/2014 Sb. novela nař. vl. č. 75/2007 Sb. a souvisejících nař. vl. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 30/2014 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 31/2014 Sb. novela vyhl. č. 141/2011 Sb. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 35/2014 Sb. novela vyhl. č. 383/2001 Sb. (vyšlo dne: 13.3.2014 v částce č. 14)
 • 38/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2018, 0,85 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 39/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 41/2014 Sb. o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou (vyšlo dne: 18.3.2014 v částce č. 17)
 • 48/2014 Sb. novela vyhl. č. 428/2001 Sb. (vyšlo dne: 28.3.2014 v částce č. 20)
 • 50/2014 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 31.3.2014 v částce č. 21)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Co nového v českém právu přinesl rok 2014 a výhled do roku 2015 - stručný přehled změn pro podnikatele

Mgr. Hana Kuncová

12.1.2015

Obsah semináře:

 • Základní změny v právním řádu
 • Obecné pojetí nového občanského zákoníku
 • Stručný průřez základních změn v NOZ
 • Definice pojmů: korporace, spotřebitel, zástavní právo, vlastnictví, právo na stavbu, závazkové vztahy, sankce, limitace náhrady škody, úroky z prodlení, přebírání závazků dědici po zůstaviteli, dědění ze zákona a ze závěti, odkaz, rodinné právo – SJM, podíl ve společnosti, marnotratný manžel, právo na informace, výchova, vyživovací povinnosti, změny v závazkových vztazích, darování, kupní smlouva, smlouva o dílo
 • Vliv NOZ na nový katastrální zákon
 • Zákon o obchodních korporacích – stručný přehled změn v závislosti na NOZ – zakladatelské dokumenty, smlouva o výkonu funkce, koncern, odpovědnost, překážka insolvence, přechod z obchodního zákoníku do zákona o obchodních korporací
 • Mezinárodní právo soukromé – závazkové vztahy a podnikatelé
 • Stručný přehled změn ve vztahu k zákoníku práce
 • Připravované změny pro rok 2015 v NOZ, ZOK a v zákoníku práce

Přihlásit se můžete zde.