NEJNOVĚJŠÍ

Sleva na dani pro ekonomicky činné starobní důchodceZámekGarance

16.10.2014, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ústavní soud rozhodl postupně ve dvou rozsudcích ve prospěch uplatnění slevy na dani z příjmů fyzických osob všem starobním důchodcům. Prvním rozhodnutím z července tohoto roku následně došlo ke změně zákona platného pro zdaňovací období ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Finanční úřady na zkoušku zavedou platbu daní kartou

15.10.2014, Zdroj: ČTK
Stát zvažuje zavedení platby kartou zejména na frekventovaných finančních úřadech, novinku budou zkoušet od 1. ledna 2015 nejvýše tři úřady ... Praha 14. října Některé finanční úřady na zkoušku zavedou platbu daní kartou. V dnešním vydání to uvedla Mladá ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Průběh jednacího řízení s uveřejněnímZámekGarance

14.10.2014, JUDr. Johan Justoň, Mgr. Ing. Michal Bureš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Průběh jednacího řízení s uveřejněním je zákonem o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) podrobně upraven. Základním rysem jednacího řízení s uveřejněním je skutečnost, že k jednání dochází zásadně až po podání nabídek - ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související

Průběh jednacího řízení bez uveřejněníZámekGarance

14.10.2014, JUDr. Johan Justoň, Mgr. Ing. Michal Bureš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Průběh jednacího řízení bez uveřejnění je zákonem o veřejných zakázkách ( ZVZ ) upraven pouze v dílčích rysech, neboť se jedná o nejméně formalizované zadávací řízení. S ohledem na obecná i zvláštní ustanovení ZVZ lze ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související

Charakteristika jednacího řízení bez uveřejněníZámekGarance

14.10.2014, JUDr. Johan Justoň, Mgr. Ing. Michal Bureš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednací řízení bez uveřejnění je oproti otevřenému řízení a užšímu řízení takovým druhem zadávacího řízení, které může zadavatel použít pouze při splnění podmínek stanovených zákonem. Je tomu tak to z toho důvodu, že ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi plus
Související
NEJČTENĚJŠÍ

Vzor - Čestné prohlášení jednateleZámekGarance

1.12.2013, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení jednatele Já, níže podepsaný Jaromír Otruba , r. č. 580103/2657, trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00, jako jednatel obchodní společnosti KLASTOF, s. r. o., IČ: 233 411 15, se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Podíl a společné jmění manželů

8.10.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úprava společného jmění manželů v novém občanském zákoníku zakotvuje v souvislosti s podílem to, co judikatura i právní teorie dávno dovozovaly. Ustanovení § 709 odst. 3 NOZ výslovně stanoví, že součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Přehled příjmů a výdajů podniku a další informační poklady, které se dají najít v účetní uzávěrceZámekGarance

20.11.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Cash-flow Výkaz cash-flow se sleduje poměrně krátkou dobu. Jako součást finanční analýzy se využívá teprve čtyřicet let ve světě a patnáct let u nás. Výkaz o peněžních tocích můžete najít pod různými jmény: výkaz cash-flow výkaz peněžních toků výkaz o ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související

Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce

9.10.2014, Zdroj: Finanční správa
Praha, 9. října Nejčastější dotazy na uplatnění slevy na poplatníka z příjmů fyzických osob za rok 2013. Za jaké zdaňovací období lze uplatnit slevu na poplatníka na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013 ze dne 22. září 2014, ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma Profi zdarma | Firma profi | Firma profi plus
Související

Vzor - Ručitelské prohlášení podle § 2018 NOZZámekGarance

1.12.2013, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ručitelské prohlášení dle § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jako „ občanský zákoník ") Podepsaná společnost: Alfa, a. s. IČO: 123 45 654 se sídlem Praha 4, V Parku 2323/10, PSČ 148 00 zapsaná v obchodním ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: Firma profi | Firma profi plus
Související
NEJNOVĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
 • 28/2014 Sb. novela vyhl. č. 223/1995 Sb. (vyšlo dne: 24.2.2014 v částce č. 12)
 • 29/2014 Sb. novela nař. vl. č. 75/2007 Sb. a souvisejících nař. vl. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 30/2014 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 31/2014 Sb. novela vyhl. č. 141/2011 Sb. (vyšlo dne: 28.2.2014 v částce č. 13)
 • 35/2014 Sb. novela vyhl. č. 383/2001 Sb. (vyšlo dne: 13.3.2014 v částce č. 14)
 • 38/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2018, 0,85 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 39/2014 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 % (vyšlo dne: 17.3.2014 v částce č. 15)
 • 41/2014 Sb. o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou (vyšlo dne: 18.3.2014 v částce č. 17)
 • 48/2014 Sb. novela vyhl. č. 428/2001 Sb. (vyšlo dne: 28.3.2014 v částce č. 20)
 • 50/2014 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 31.3.2014 v částce č. 21)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Co nového v českém právu přinesl rok 2014 a výhled do roku 2015 - stručný přehled změn pro podnikatele

Mgr. Hana Kuncová

10.11.2014
12.1.2015

Obsah semináře:

 • Základní změny v právním řádu
 • Obecné pojetí nového občanského zákoníku
 • Stručný průřez základních změn v NOZ
 • Definice pojmů: korporace, spotřebitel, zástavní právo, vlastnictví, právo na stavbu, závazkové vztahy, sankce, limitace náhrady škody, úroky z prodlení, přebírání závazků dědici po zůstaviteli, dědění ze zákona a ze závěti, odkaz, rodinné právo – SJM, podíl ve společnosti, marnotratný manžel, právo na informace, výchova, vyživovací povinnosti, změny v závazkových vztazích, darování, kupní smlouva, smlouva o dílo
 • Vliv NOZ na nový katastrální zákon
 • Zákon o obchodních korporacích – stručný přehled změn v závislosti na NOZ – zakladatelské dokumenty, smlouva o výkonu funkce, koncern, odpovědnost, překážka insolvence, přechod z obchodního zákoníku do zákona o obchodních korporací
 • Mezinárodní právo soukromé – závazkové vztahy a podnikatelé
 • Stručný přehled změn ve vztahu k zákoníku práce
 • Připravované změny pro rok 2015 v NOZ, ZOK a v zákoníku práce

Přihlásit se můžete zde.